Oil and Gas

Course catalogue

Category

Course type

Course provider

Reset
  • STQ Competence Center
hits
18
Course code: KOL-005
Course type: Classroom course
Duration: 5 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 14000,-

Hensikten med opplæringen er å gi blivende riggere en god praktisk grunnopplæring i sikker bruk av riggerutstyr. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for riggutstyrets konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggoperasjoner unngås. Riggoperasjon: Bruk og sammenstilling av transportabelt løfteutstyr og/ eller manuelle/ kraftdrevne vinsjer, taljer etc. som benyttes ved horisontal og/ eller vertikal forflytning av last. Opplæringen dekker den nødvendige teoretiske og praktiske opplæringen som er nødvendig for å kunne gjennomføre selvstendige riggoperasjoner. Opplæringen avsluttes med en praktisk prøve.

 

Modul O-2.2: Fallsikring - Søylesvingkran / enkel traverskran - Taljer / vinsjer. (16 timer opplæring).

Modul O-3.2: Rigging (32 timer opplæring) Beviset kan utstyres med opplæringsbedriftens/virksomhetens logo.This course is only available in Norwegian.

Course code: STQ-011
Course type: Classroom course
Duration: Theoretical e-learn ...
Language: Norwegian
Price: From NOK 13500,-

Objective: The purpose of the training is to provide personnel working with load securing with basic training in load securing and user control of load carriers.


The course satisfies the requirement for documented training in the Regulations on the performance of work best. no. 703, Norsok R-003N and NOG 116, and is carried out with theory and practice according to training plan O-2.6.

The course consists of 4 hours of theoretical e-learning and 16 hours of practical training in classrooms / practice rooms.

The practical training ends with a practical test to ensure that each participant has acquired sufficient knowledge of:

- Proper use of personal protective equipment
- User control of load carriers and assessment of whether it can be used
- Plan and carry out packing and securing of a given load
- Correct securing of the work area
- Choose the right load carrier
- Proper use of various load securing equipment


Content theory

- Introduction
- Unwanted events and non-conformance reporting
- Risk assessment
- Regulations, standards and NOG guidance
- Documentation
- Personal protective equipment
- Various load carriers, planning, user control and packaging
- Use and control of load securing equipment
- Theoretical exam

Practical exercises

- Use of personal protective equipment
- Implementation of user control
- Plan and carry out loading and securing of cargo
- Proper use of auxiliary tools
- Checklists
- Safety during work
- Use of barriers
- Practical exam

Course code: STQ-008
Course type: Classroom course
Duration: 3 days
Language: Norwegian / English
Price: From NOK 23490,-

Objective: The aim of the training is that those who are given training receive a repetition of acquired competence in theoretical and practical understanding of safe work operations / emergency operations with offshore cranes so that accidents and incidents can be avoided.


The aim of the training is that those who are given training receive a repetition of acquired competence in theoretical and practical understanding of safe work operations / emergency operations with offshore cranes so that accidents and incidents can be avoided.

The training is according to training plan module P-4.1.1 covers repetition requirements in NORSOK R-003.

Validity:

3 years according to NORSOK
2 years according to OPITO

Holders of a G5 certificate must meet the requirements for updating through module P-4.1.1 "Offshore crane simulator" within three years, and then update this every three years. If this update is not carried out the certificate is still valid, but the G5 certificate holder cannot operate a crane until the requirements for the simulator training have been completed.


Content:

- Introduction
- Accidents and accidents with offshore cranes
- Laws, regulations, standards, regarding offshore cranes
- Operational limitations of crane operations
- Planning of lifting operations (TBT, SJA, Work permits)
- Internal lifting, loading and lifting from / to supply boats, critical lifts, transport of personnel
- Emergency operations
- Communication
- Practical operations use of simulator
- Theoretical and practical exam

Course code: STQ-005
Course type: Classroom course
Duration: 1 day
Language: Norwegian
Price: From NOK 5700,-

Objective: The course gives personnel a good theoretical and practical basic training in casting the socket according to EN 13411-4


The course gives personnel a good theoretical and practical basic training in casting the socket according to EN 13411-4. The training is for personnel who in their daily work will use or use steel ropes. This can be deck personnel, sailors, drilling personnel, crane operators or inspectors.

The course lasts 1 day (8 hours).


Content:

- Introduction
- Regulations
- Steel rope
- Sockets casting theory according to standard EN-13411-4
- Protective measures during casting
- Practical casting
- Cutting of steel ropes
- Preparation
- Cleaning
- Casting
- Control
- Exam

Course code: STQ-014
Course type: Classroom course
Duration: 3 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 7990,-

Objective: The purpose of the training is to provide the prospective winch operator with a good theoretical basic training in the safe use of winches with associated equipment.


The training gives participants good insight into the principles of electric, pneumatic and hydraulically driven winches' design, operation, use and maintenance, so that accidents in connection with winch operations are avoided.


Content:

• Introduction

• Construction and operation

• Name of components

• Certification, marking

• Coil devices, safety equipment

• General safety rules and emergency procedures

• Correct and incorrect use of winches

• Restrictions on use

• Inspection, maintenance and disposal rules for winches, wire ropes, blocks, etc.

• Theoretical exam

Course code: STQ-012
Course type: Classroom course
Duration: 1 day
Language: Norwegian / English
Price: From NOK 1990,-

Objective: The purpose of the training is to provide users of work equipment mentioned in § 10-1 and 10-3 in «Regulations on the performance of work» (no. 1357), a good general basic training in the safe use of work equipment, so that accidents and accidents in connection with use is avoided.

The authorities set requirements for basic safety certification of persons who are to drive forklifts, mass transfer machines and cranes. The requirements include both theoretical and practical training. To complete the common theory, one must take and pass a theoretical exam.

Module 1.1 Working environment, responsibilities and consequences are common to machine, forklift and crane. If you can document that you have module 1.1 from before that is not older than 3 years, you can start right on module 2.3.

Content:

- Laws and regulations
- Working environment, responsibilities, and consequences
- Environmental
- Safety regulations
- Dangerous goods, marking and handling

 

Course code: STQ-003
Course type: Classroom course
Duration: 3 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 7900,-

Objective: The aim of the training is that those who are given training are given the opportunity to acquire theoretical and practical knowledge about fall protection and the correct use of rescue equipment, rescue of free-hanging persons, rescue of personnel over open sea, tank, stretcher transport, descent and treatment of personnel after fall accident.


The training is adapted for personnel who are part of fall protection / rescue teams on board an installation, but also for personnel who want a basic understanding of a rescue operation, evacuation equipment after a fall accident when using fall protection / rescue equipment.

The course runs over 3 days (24 hours)

Repetition 2 every year in accordance with NOG 113 and SFS.

 

Content:

- Introduction
- Regulations, guidelines
- Best practice
- Risk assessment
- Fall protection equipment
- Use of personal protective equipment
- Knowledge of different equipment and methods
- The equipment's limitations and possibilities
- Requirements for maintenance, storage and control
- Consequences of falls

Practical and theoretical review of rescue exercises

- Planning and risk assessment of rescue
- Basic first aid
- Rescue operation w / fresh air equipment
- Rescue of a hanging person
- Rescue from tanks / cramped spaces
- Rescue over open sea
- Descent / hoisting of person
- Stabilization of person
- Knowledge of hanging trauma

Course code: STQ-006
Course type: Classroom course
Duration: 1 day
Language: Norwegian
Price: From NOK 3490,-

Objective: The aim of the training is that theoretical and practical knowledge about fall protection and the correct use of rescue equipment, rescue of free-hanging persons, rescue of personnel over open sea, tank, stretcher transport, descent and treatment of personnel after fall accident is refreshed and repeated.


The training is adapted for personnel who are part of fall protection / rescue teams on board an installation. Participants must gain expertise in risk assessment, rescue (equipment and methods) and first aid.

Covers repetition requirements every 2nd year in accordance with NOG 113 and SFS.


Content:

Introduction
Regulations
Review of accidents and incidents
The rescue service
Equipment
Routines when working at height
Risk assessment
Management, site of injury
Stress and stress management
Hanging trauma, CPR
Rescue drills
Evaluation

 

Course code: STQ-015
Course type: Classroom course
Duration: 16 hours (2 days)
Language: Norwegian
Price: From NOK 7990,-

Hensikt:

Målsetting med opplæring er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelig kunnskap om metoder for å lede og veilede løfteoperasjoner slik at de blir forskriftmessig utført.

Opplæringen gir også kunnskap om farer forbundet med løfteoperasjoner samt bruk av risikokartlegging.

Kurset gir deltakere kunnskap til å kunne utøve overordnet operasjonell ledelse av løfteoperasjoner. Med det menes å kunne planlegge, risikokartlegge og evaluere, samt forebygge ulykker. Videre vil deltaker også tilegne seg kunnskaper om å gjøre rede for materialhåndteringsplan, oppbevaring og bruk av utstyr.


Målsetting med opplæring er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelig kunnskap om metoder for å lede og veilede løfteoperasjoner slik at de blir forskriftmessig utført.


Innhold:

• Krav og ansvar til rollen operasjonelt ansvarlig

• Lover, forskrifter, standarder og retningslinjer som gjelder vedr. bruk av løfteutstyr

• Overordnet operasjonell ledelse av løfteoperasjoner

• Helhetlig planlegging av løfteoperasjoner

• Risikokartlegging

• Identifisering av og etablering av barrierer. Gjennomføring og evaluering av en løfteoperasjon

• Informasjonsutveksling

• Krav for oppbevaring av løst løfteutstyr

• Krav for ulike typer løfteutstyr

• Krav til fadder, praksis og sensor

• Avsluttende prøve

Course code: STQ-009
Course type: Classroom course
Duration: 2 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 9990,-

Objective: Through a combination of theory and practical training, this course provides participants with the necessary knowledge and skills required to work safely in enclosed spaces.


The Norwegian Labor Inspection Authority has made major changes to the regulations. People who work in tanks and closed rooms are the biggest difference that the regulation "Work in tanks" has fallen away. This is replaced by section 29 of the regulations «execution of work», which states that all work in closed rooms shall be performed «without danger to life or health». A simple requirement that gives the employer a great deal of responsibility.

New SOLAS requirements: Exercises in closed rooms and rescue, as well as portable gas measuring equipment.

Applies to: All ships covered by SOLAS and all high-speed vessels, mobile offshore drilling units and dynamically positioned vessels

Our courses are in accordance with SOLAS-IMO requirements and the Norwegian Labor Inspection Authority - Execution of work

The definitions of a cramped space vary from country to country, but the usual criteria usually include:

- A room that is predominantly or completely closed
- Contains health and / or safety hazards
- Is not designed for continuous stay of employees
- Has entrances or exits that are small or difficult to access
- A room that is large enough that you can enter it completely and perform the work tasks you have been assigned
- Limited air circulation


Content:

- Review of public laws and regulations
- Know which constituents a safe breathing air contains
- How to make a gas measurement before entering
- Plan entry jobs and rescue operations in closed rooms
- Equipment knowledge
- Exercises in our training tank. We practice entry and use of fall protection equipment, rescue equipment, breathing air equipment and gas meter

Course code: STQ-013
Course type: Classroom course
Duration: 2 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 9490,-

Objective: The main goal is to provide personnel who are to perform the roles of signal transmitter, signalers and deck operator with sufficient knowledge of handling and transport of dangerous goods and hazardous waste, to be able to identify hazards and risks when handling this type of cargo, in such a way that unwanted incidents are avoided.


Safe handling and transport of dangerous goods and hazardous waste requires knowledge of hazards and risks, regulations, correct execution and safe practice during treatment and transport.


Content:

The learning process leading up to a certificate of competence is carried out to contribute to safe lifting operations, as well as to document the necessary knowledge and skills in accordance with requirements laid down in national regulations and standards.

After completion, participants must be able to identify hazards, risks, causes and consequences of accidents with dangerous goods and hazardous waste.

Participants will also be familiar with restrictions, requirements, classifications, identification, packaging, marking, documentation and handling of dangerous goods and waste.

Course code: STQ-002
Course type: Classroom course
Duration: 3 days
Language: Norwegian / English
Price: From NOK 5990,-

Objective: The purpose of the course is to provide forklift drivers with a good theoretical basic training in the safe use of forklifts, so that accidents in connection with forklift driving are avoided.


Module 1.1 - Basic theoretical module
Module 2.2 -Forklift theory
Module 3.2 - Basic practice forklift.

The course is primarily aimed at future users of forklifts. But anyone who is involved with cargo handling and forklifts in risk analysis and work management can also benefit from the course.

The course is conducted with Norwegian-language teachers and teaching materials in accordance with legislation and regulations, as well as recognized curricula for module-based training.

The forklift driver training consists of four modules:

- Module 1.1 working environment, responsibilities and consequences. *
- Module 2.2 G4 bridge and overhead crane
- Module 3.2 Basic practical training forklift 
- Module 4.2 Practical driving training forklift
- Practical Final test in each forklift type T1-T4

* Module 1.1 is common to machine, forklift and crane. If you can document that you have module 1.1 from before that is not older than 3 years, let us know.

Module 4.2 can be completed in a company using a sponsorship arrangement. If you do not have the opportunity to do so, you can participate in one of STQ's practice courses.


Content:

- Safety training, laws, regulations
- Forklift types
- Electric forklift - construction
- Stability
- Daily inspection and maintenance
- Material and goods handling
- HMS
- Proper use of the forklift
- The theory course ends with a theoretical exam

G5 offshorekran modul O-2.1

Course code: KOL-010
Course type: Classroom course
Duration: 5 days / 40 hours
Language: Norwegian
Price: Not set

Dette kurset vil gi fremtidige kranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av offshorekran. Opplæringen gir kandidatene god innsikt i prinsippene for offshorekraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås. Opplæringen dekker den teoretiske sikkerhetsopplæringen som kreves for G5 offshorekran, samt G20 fastmontert hydraulisk kran. Kurset avsluttes med en skriftlig teoretisk prøve. Når opplært person har bestått teoretisk prøve, samt eksamen for anhukere med tillegg av praktisk kjøreprøve på offshorekran, vil dette være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av G5 offshorekran.

Kursinnhold:

- Innledning med definisjon på offshorekran

- Bruksområder for offshorekraner, fastmonterte hydrauliske kraner

- Ulykker med offshorekraner

- Lover og forskrifter vedr. offshorekraner 

- Krav til kranfører

- Oppbygging, konstruksjon og montering av forskjellige typer offshorekraner

- Fundament / pidestall

- Bomkonstruksjoner

- Elektrisk anlegg

- Hydraulikk / elektronikk

- Mekanikk

- Lastdiagram

- Sikkerhets- / overlastutstyr

- Vinsj / Ståltau / blokk 

- Kontroll og vedlikehold

- Sertifisering / dokumentasjon

- Sikker bruk av offshorekraner

- Øvingsoppgaver og eksamen
This course is only available in Norwegian.

Course code: STQ-004
Course type: Classroom course
Duration: 2 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 7300,-

Objective: The training is intended to provide personnel with good theoretical and practical basic training in the use and maintenance of steel ropes.


The course provides a thorough introduction to knowledge about steel ropes, the correct use / choice of steel ropes and what requirements are set for those who use and control steel ropes.

Regulations on the performance of work, use of work equipment and associated technical requirements (regulations on the performance of work) §10-1. Requirement for documented safety training for work equipment that requires special care during use 

When an employer after a risk assessment finds that the work equipment requires special care during use, only employees who have documented safety training according to §10-2 §10-2 can be used. Requirements for documented safety training when using work equipment

Anyone who is to use work equipment as mentioned in §10-1 and §10-3, must have practical and theoretical training that provides knowledge of construction, operation, use properties and area of use, as well as maintenance and control.


Content:

- Basic theory of steel ropes
- Construction
- Properties
- End parties
- Cast blocks / Wire discs
- The right choice of wire rope
- Proper use of wire ropes
- Proper winding and running in of steel ropes
- Maintenance of steel ropes
- Lubrication of steel ropes
- Damage to steel ropes
- Disposal rules
- Checking of wire ropes in accordance with standard ISO-4309
- Exam

Course code: STQ-001
Course type: Classroom course
Duration: 3 days
Language: Norwegian / English
Price: From NOK 5990,-

Objective: To give the person who is to work with a traverse crane knowledge about safe use, daily control and maintenance as well as competence to avoid accidents and incidents.


The authorities set requirements for basic safety certification of persons who are to operate bridge and overhead cranes. The requirements include both theoretical and practical training

G4 Bridge and Traverse Crane Basic course consists of modules 2.7 and 3.7. To complete the course, you must take and pass a theoretical exam.

Proper use of overhead cranes is of great importance for the safety of crane operators and other personnel who participate in lifting operations. Incorrect assessments can have major consequences and lead to serious injuries to the crane driver, other personnel as well as equipment and surroundings. Positive attitudes towards safety are therefore important during training.

The crane driver training for G4 consists of five modules:

- Module 1.1 working environment, responsibilities and consequences. *
- Module 2.3 G11 Lifting gear (strap and sling).
- Module 2.7 G4 bridge and overhead crane
- Module 3.7 Basic practical training G4
- Module 4.7 Practical driving training G4
- Practical Final test G4

* Module 1.1 is common to machine, forklift and crane. If you can not document that you have module 1.1 from before that is not older than 3 years, this must be taken again.

Module 4.7 can be completed in a company using a sponsorship arrangement. If you do not have the opportunity to do so, you can participate in one of STQ's practice courses.


Content:

- Introduction with requirements for the driver
- Applications for overhead cranes
- Accidents with bridge and overhead cranes
- Construction of different types
- Electrical system on bridge and traverse cranes
- Safety switches
- Steel rope / block
- Certification / documentation
- Inspection and maintenance
- Main components
- Checkpoints
- Overload safety equipment
- Practical use of lifting equipment
- Driving technique

Course code: STQ-010
Course type: Classroom course
Duration: 1 day
Language: Norwegian
Price: From NOK 4990,-

Objective: Through a combination of theory and practical training, this course provides participants with the necessary knowledge on how to perform rescue from enclosed spaces.


The Norwegian Labor Inspection Authority has made major changes to the regulations. People who work in tanks and closed rooms are the biggest difference that the regulation "Work in tanks" has fallen away. This is replaced by section 29 of the regulations «execution of work», which states that all work in closed rooms shall be performed «without danger to life or health». A simple requirement that gives the employer a great deal of responsibility.

New SOLAS requirements: Exercises in closed rooms and rescue, as well as portable gas measuring equipment.

Applies to: All ships covered by SOLAS and all high-speed vessels, mobile offshore drilling units and dynamically positioned vessels

Our courses are in accordance with SOLAS-IMO requirements and the Norwegian Labor Inspection Authority - Execution of work

The definitions of a cramped space vary from country to country, but the usual criteria usually include:

- A room that is predominantly or completely closed
- Contains health and / or safety hazards
- Is not designed for continuous stay of employees
- Has entrances or exits that are small or difficult to access
- A room that is large enough that you can enter it completely and perform the work tasks you have been assigned
- Limited air circulation


Content:

- Knowledge of public laws and regulations
- Know which constituents a safe breathing air contains
- How to make a gas measurement before entering
- Planning of entry jobs and rescue operations in closed rooms
- Equipment knowledge
- Exercises in entry and use of fall protection equipment, rescue equipment, breathing air equipment and gas meter
- Implementation of rescue work in connection with closed and cramped rooms
- Rigging of fall protection and rescue equipment
- Patient management

Course code: STQ-007
Course type: Classroom course
Duration: 3 days
Language: Norwegian / English
Price: From NOK 5490,-

Objective: The purpose of the training is to provide crane operators, banksman / signalers with good general basic training in the safe use of lifting equipment, so that accidents and incidents in connection with use are avoided.


The authorities set requirements for basic safety certification of persons who are to drive forklifts, mass transfer machines and cranes. The requirements include both theoretical and practical training. To complete the common theory, one must take and pass a theoretical exam.

The G11 Lifting equipment Module 2.3 course gives you who will work with lifting equipment knowledge about safety, daily control and maintenance as well as disposal rules for various lifting equipment. We want to give you a conscious attitude to the dangers that can arise and how to avoid them. Our G11 course is led by instructors with great competence and practical experience from the use of lifting equipment.

Module 1.1 Working environment, responsibilities and consequences are common to machine, forklift and crane. If you can document that you have module 1.1 from before that is not older than 3 years, you can start right on module 2.3.


Contents Module 1.1

- Laws and regulations
- Working environment, responsibilities and consequences
- Environmental
- Safety regulations
- Dangerous goods, marking and handling

Contents Module 2.3

- Laws and regulations
- Work equipment and accessories
- Construction and operation
- Lifting gear
- Control and inspection
- Cargo handling
- Work environment
- Dangerous cargo
- Final theoretical test

Course code: STQ-016
Course type: Classroom course
Duration: 8 hours (1 day)
Language: Norwegian
Price: From NOK 3990,-

Hensikt:

Opplæringen gir deltaker en generell forståelse for oppbygging, innhold og bidra til et akseptert sikkerhetsnivå for personell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner. Fokus på ansvar og holdninger i utførelsen av løfteoperasjoner.


Målsettingen med kurset er å gi operatører en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i NORSOK standard R-003 - N2017.


Innhold:

Innhold: • Introduksjon

• Normative og informative referanser

• Termer, definisjoner og forkortelser

• Sikker bruk av løfteutstyr

• Tilleggskrav ved løfting av personell

• Tilleggskrav for ulike løfteinnretninger

• Tilleggskrav for ulike løfteredskap

• Faste festepunkter og midlertidig oppstilte løfteinnretninger

• Roller og ansvar

• Krav til opplæring

• Krav til lokale prosedyrer

• Logistikkplanlegging

• Dokumentasjon og merking

• Håndsignaler

• Vedlikehold

• Sakkyndig virksomhet

• Bruk av risikokartlegging

• Samløft

• Sjekkliste for løfteoperasjoner under marginale værforhold

• Avsluttende prøve

Hits per page