Oil and Gas
Back to the course catalogue

OPERASJONELT ANSVARLIG - KRANER OG LØFTEOPERASJONER

Course information

Target group:

Personell som skal ha rollen som operasjonelt ansvarlig for kraner og løfteoperasjoner.

Description:

Hensikt:

Målsetting med opplæring er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelig kunnskap om metoder for å lede og veilede løfteoperasjoner slik at de blir forskriftmessig utført.

Opplæringen gir også kunnskap om farer forbundet med løfteoperasjoner samt bruk av risikokartlegging.

Kurset gir deltakere kunnskap til å kunne utøve overordnet operasjonell ledelse av løfteoperasjoner. Med det menes å kunne planlegge, risikokartlegge og evaluere, samt forebygge ulykker. Videre vil deltaker også tilegne seg kunnskaper om å gjøre rede for materialhåndteringsplan, oppbevaring og bruk av utstyr.


Målsetting med opplæring er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelig kunnskap om metoder for å lede og veilede løfteoperasjoner slik at de blir forskriftmessig utført.


Innhold:

• Krav og ansvar til rollen operasjonelt ansvarlig

• Lover, forskrifter, standarder og retningslinjer som gjelder vedr. bruk av løfteutstyr

• Overordnet operasjonell ledelse av løfteoperasjoner

• Helhetlig planlegging av løfteoperasjoner

• Risikokartlegging

• Identifisering av og etablering av barrierer. Gjennomføring og evaluering av en løfteoperasjon

• Informasjonsutveksling

• Krav for oppbevaring av løst løfteutstyr

• Krav for ulike typer løfteutstyr

• Krav til fadder, praksis og sensor

• Avsluttende prøve

Course classes Total hits: 0

View all
information icon
There are no available course dates for this course in the near future. Please contact Trainingportal, if you would like a quote on a in-house course or to receive information about when the course is set up again. Contact information, Trainingportal:
Telephone number: +47 24 15 55 55

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

E-mail : support@trainingportal.no