Oil and Gas
Back to the course catalogue

Sjøvann og brannvann

Course information

Target group:

Lærling prosessoperatør

Description:

Hensikten med kurset er å gi en oversikt over sjøvann- og brannvannsystemet.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Hvordan sjøvann brukes offshore
- Typisk sjøvannspumpesystem
- Grov og fin vannrensing
- Fjerning av luft før sjøvannsinjeksjon
- Et typisk brannvannsystem
- Deluge og sprinkleranlegg

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk.  

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.