Oil and Gas
Back to the course catalogue

Introduksjon til destillering

Course information

Target group:

Lærling raffinerioperatør

Description:

Hensikten med kurset er å gi en introduksjon til destillering av hydrokarboner.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Den generelle destillasjonsprosessen
- Anlegg og utstyr som brukes i destillasjonsprosessen
- Komponentene i en destillasjonskolonne
- Damptrykk i destillasjonsprosessen
- Produktene fra destillasjonsprosessen

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk.  

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.