Oil and Gas
Back to the course catalogue

Separasjon

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å øke kunnskaper om temaet «Separasjon».

 

Kursinnhold:
- Hensikten med separasjon
- Reservoarstrømmen
- Prinsipper for separasjon
- Separatortyper
- Oppbygging av separator
- Flertrinns separasjon
- Overvåkning av separator
- Operasjon av separator
- Problemer knyttet til separatorer
- Ny separasjonsteknologi

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.