Oil and Gas
Back to the course catalogue

Gassbehandling

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å øke kunnskaper om temaet «Gassbehandling».

 

Kursinnhold:
- Introduksjon til gassbehandling
- Problemer knyttet til vann i gasstrømmer
- Gasstørking
- Fjerning av sur gass
- Fjerning av urenheter

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.