Oil and Gas
Back to the course catalogue

Innføring i boreteknologi

Course information

Target group:

Personell som i sitt arbeid har bruk for grunnleggende kunnskaper om boreteknologi og boreutstyr, uten å være spesialister. Kurset vil være spesielt aktuelt for administrativt og teknisk personell i stabs- og støttefunksjoner i operatør-, bore-, konsulent- og serviceselskaper, samt plattformsjefer, kontrollromsoperatører, HMS personell og personell innenfor sikkerhet.

Description:

Etter gjennomgått kurs skal deltakerne kunne beskrive de forskjellige fasene i en boreoperasjon. De skal kunne identifisere, angi plassering og redegjøre for bruken av boreutstyr på en plattform.

 

Kursinnhold

Datainnsamling: 

- Formasjonsutforskning

- Petroleumsgeologi

- Borehullslogging

 

Plattformtyper:

- Ulike plattformtyper

 

Boreteknologi med boreutstyr:

- Heisesystemet

- Rotasjonssystemet

- Hjelpeutstyr til boring

- Borestrengen

- Borekroner

- Stigerør og BOP

- Kompenseringsutstyr

- Fisking og fiskeutstyr

- Retningsboring

- Boring fra en flytende installasjon

 

Generell trykkontroll:

- Hydrostatisk trykk

- Formasjonstrykk  

- Oppbrytningstrykk

- Årsaker til kick

- Utsirkulering av kick

- Metoder for brønndreping

- Begrepene kick/blow-out

- Brønnkontrollutstyr

 

Foringsrør og sementering: 

- Typer av foringsrør

- Setting av foringsrør

- Sementering

- Utstyr/sement unit

 

Boreslamteknologi: 

- Boreslammets funksjoner

- Utstyr

- Rensing av boreslam

 

 Kurset kan også arrangeres internt og skreddersys for hver enkelt bedrift.

Course classes Total hits: 1

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Maersk Training 40 2018-10-02 2018-10-03 09:00 2018-10-03 16:00 Maersk Training Norway AS >10 NOK 9950,-
Total hits: 1

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.