Oil and Gas
Back to the course catalogue

Innføring i generell plattformdrift

Course information

Target group:

Personell som i sitt arbeid har bruk for grunnleggende kunnskaper om produksjonsutstyr og prosessering, men ikke behøver å være spesialister. Kurset vil være spesielt aktuelt for administrativt og teknisk personell i stabs- og støttefunksjoner i operatør-, bore-, konsulent- og serviceselskaper.

Description:

Etter gjennomgått kurs skal deltakerne kunne redegjøre for produksjonsprosessen av olje og gass. De skal kunne identifisere utstyret på en plattform, angi plassering og i prinsipp redegjøre for virkemåten til produksjons- og prosessutstyret som inngår i prosessforløpet.

 

Kursinnhold

Introduksjon: 

Hva produseres?

- Væsker

- Gasser

 

Produksjonsbrønnen: 

Ventiltreet

 

Produksjonsprosessen, hoved- og hjelpeutstyr:

- Brønnhode

- Produksjonsmanifold

- Innløpsseparator/vannutskilller

- Avgassingstanker

- Væskeseparator

- Sugeskrubber

- Gass-skrubber

- Kompressorer

- Koalescer

- Flammebom - Kjølere/varmevekslere

- Pumper

- Filtere

- Ventiler

 

Produksjonsprosessen, hoved- og hjelpeutstyr, forts.:

- Måleinstrumentering

- Vannmaskiner - elektrokjeler

- Gassbehandlingsutstyr

- Separatorer for gass/kondensat

- Lagertanker og utstyr

- Reinjeksjonsmanifold

- Rekompresjonsprosessen

- Sikkerhets- og overvåkingssystemer

- Hjelpesystemer

 

Produksjonsmetoder:

- Primærutvinning

- Sekundærutvinning (gass-/vanninjeksjon)

 

Fremtidige produksjonssystemer:

- Undervanns-/satellittsystemet

 

Kurset kan også arrangeres internt og skreddersys for hver enkelt bedrift.

Course classes Total hits: 1

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Maersk Training 40 2018-08-31 2018-10-01 09:00 2018-10-02 16:00 Maersk Training Norway AS >10 NOK 9950,-
Total hits: 1

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

Other relevant courses