Oil and Gas
Back to the course catalogue

Innføring i elektronisk avfallsdeklarering

Course information

Target group:

Ansatte som skal utføre elektronisk deklarering.

Description:

Kurset er laget med tanke på personer som allerede kan deklarere på papir og som ønsker å lære hvordan det gjøres elektronisk.

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.