Oil and Gas
Back to the course catalogue

Brønnkontroll

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

 

Hensikten med kurset er å gi en oversikt over brønnkontroll og tilhørende systemer.
Kurset er basert på pensumet til «International Well Control Forum (IWCF) Level 1».

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Hvordan hydrokarbonreservoarer er dannet
- En brønns livssyklus
- Ulike typer brønner
- Trykkforståelse
- Hva borevinduet er
- Hvordan en brønn bores fra borestart til ferdigstillelse
- Ulike typer borerigger
- Brønnkontrollutstyr
- Brønnbarrierer
- Menneskelige faktorer i forhold til brønnintegritet
- Teknikker for brønnintervensjon
- Brønnspark og deres konsekvenser under boring
- Tap av brønnkontroll under produksjon
- Overvåking av brønn
- Hendelse med brønnspark
- Hvordan brønnen stenges ned ved ulike hendelser
- Metoder for dreping av brønn

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

Other relevant courses