Oil and Gas
Back to the course catalogue

Inspeksjon av trykktanker

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å gi en oversikt over bransjens beste praksis i forbindelse med inspeksjon av trykktanker.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Hva menes med en trykktank
- Eksempler på trykktanker
- Potensielle risikofaktorer med trykktanker
- Farer ved svikt i trykktanker
- Krav til inspeksjoner som skal utføres av en kompetent person
- Krav til skriftlig eksamen
- Hvordan gjennomføre intern og ekstern trykktankinspeksjon
- Hvordan gjennomføre inspeksjon av trykksatte rør
- Viktigheten av å gjennomføre vanlig trykktesting
- Tiltak for å redusere risiko knyttet til trykktanker

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.