Oil and Gas
Back to the course catalogue

Introduksjon til turboekspandere

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å introdusere prinsippene for turboekspansjon.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Fordelene med bruk av turboekspanderen
- Drift av turboekspandere
- Hvor brukes turboekspandere
- Prinsippene for turboekspansjon
- Eksempler på ulike typer turboekspandere
- Relevante operasjonelle hensyn

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.