Oil and Gas
Back to the course catalogue

Prosesskontroll og feildiagnostikk

Course information

Target group:

Lærlinger, prosess- og instrumenttekniker

Description:

Hensikten med kurset er å gi en oversikt over prosesskontrollsystemer. Kurset består av syv moduler.

 

Kursinnhold:
- Åpne og lukkede sløyfer
- Prosesskontroll hardware
- Prosesskontroll forsinkelse
- Kontrolltilstander
- Teknikker for feildiagnostikk
- Instrumenterte sikkerhetssystemer, årsak og virkning

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.