Oil and Gas
Back to the course catalogue

Introduksjon til subsea kontrollsystemer

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å gi en oversikt over subsea kontrollsystemer.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Utviklingen av subsea olje- og gassbrønnkomplettering
- Utformingen av havbunnsbrønner
- Subsea umbilical
- Operasjon av aktuerte subseaventiler
- Overvåkning av ventilposisjon subsea
- Styring av modulerte subseaventiler
- Subsea flytkontroll
- Subsea trykkontroll
- Overvåkning av temperatur
- Overvåkning av sand
- Overvåkning av korrosjon
- Subsea nødavstengingssystemer
- Utviklingen av undervannsteknologi

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.