Oil and Gas
Back to the course catalogue

Dieselmotorer og smøremiddel

Course information

Target group:

Not set

Description:

Hensikten med kurset er å gi en introduksjon til bruk av dieselmotorer i olje- og gassindustrien og hvorfor smøring er viktig for å opprettholde sikker drift.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Forskjellen mellom dieselmotorer og gass- eller bensinmotorer
- Dieselmotorer i olje- og gassindustrien
- Viktigheten av å bruke smøremidler for å beskytte dieselmotorer
- De viktigste komponentene i  et godt smøremiddel for dieselmotorer
- Fordelene med å bruke et godt smøremiddel for å opprettholde sikker drift

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.