Oil and Gas
Back to the course catalogue

Sikker bruk av slipeutstyr

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å gi en oversikt over bransjens beste praksis i forhold til sikker bruk av slipeutstyr.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Vanlige aktiviteter i olje- og gassindustrien som innebærer bruk av slipeutstyr
- Krav til bærbare og håndholdte slipemaskiner
- Potensielle farer forbundet med bruk av slipeutstyr
- Krav til personlig verneutstyr ved bruk av slipeutstyr
- Viktigheten av å bruke vakter under slike aktiviteter
- Nødvendige sikkerhetstiltak og kompenserende tiltak for å redusere risiko

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.