Oil and Gas
Back to the course catalogue

Smøresystemer

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å forklare viktigheten av korrekt bejening av smøresystemer for å holde mekanisk utstyr i drift.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Hensikten med smøresystemer
- Vanlige smøresystemer
- Hvordan betjene et typisk smøresystem

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.