Oil and Gas
Back to the course catalogue

Gjenvinning av glykol

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å gi en oversikt over gjenvinningsprosessen for glykol.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Formålet med gjenvinning av glykol
- Adsorpsjons- og absorpsjonsprosesser
- Gjenvinningsprosessen for glykol
- Utstyret som kreves for gjenvinning av glykol
- Vanlige problemer som kan oppstå under gjenvinning av glykol og kompenserende tiltak som kan iverksettes

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.