Oil and Gas
Back to the course catalogue

Styring av hydrokarbonlekkasjer

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å gi en oversikt over hvordan utslipp av hydrokarboner styres.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Utviklingen av styring av hydrokarbonlekkasjer for å redusere risiko
- Instrumenterte sikkerhetssystemer
- Innføring av arbeidstillatelsessystemet
- Barrierer og isolasjonsprosedyrer
- Brann- og gassdeteksjonssystemer
- Rapportering av hydrokarbonlekkasjer
- Egenskaper og faseendring av hydrokarboner
- Farene ved eksponering for hydrogensulfid (H2S) og symptomer på H2S-forgiftning
- Omfanget av lekkasjerater som kan oppstå

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.