Oil and Gas
Back to the course catalogue

Avfallshåndtering

Course information

Target group:

Alt personell.

Description:

Hensikten med kurset er å øke bevisstheten rundt de miljømessige konsekvensene knyttet til avfall offshore og forklare hvordan håndtering av avfall kan styres.


Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
Forklare betydningen av å redusere og håndtere avfall generelt
Kjenne ulike typer avfall offshore
Beskrive miljømessige konsekvenser knyttet til avfallshåndtering
Kjenne myndighetskrav knyttet til avfall
Beskrive avfallspyramiden
Forklare hvordan håndtere avfall for å minimere miljøpåvirkningen
Beskrive daglige tiltak som alt personell kan gjøre for å redusere avfall


Kurset er kun tilgjengelig på engelsk.  

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.