Oil and Gas
Back to the course catalogue

Arbeid med elektrisk utstyr

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å gi en oversikt over de sikkerhetsregler som må tas når du arbeider med elektrisk utstyr.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Betydningen av elektriske sikkerhetsregler
- Lover og regler for å forebygge skader fra elektrisitet på arbeidsplassen
- Felles terminologi for elsikkerhet
- Generelle forholdsregler og sikkerhetsprosedyrer som skal følges når du jobber med elektrisk utstyr
- Valg av riktig personlig verneutstyr som skal brukes til spesifikke elektriske oppgaver
- Iverksette tiltak i tilfelle en nødssituasjon

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.