Oil and Gas
Back to the course catalogue

Sjøvannssystemet

Course information

Target group:

Lærlinger innen olje og gass

Description:

Hensikten med kurset er å gi en oversikt over sjøvannssystemet.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Hvordan sjøvann brukes offshore
- Et typisk sjøvannsløftesystem
- Grov og fin vannfiltrering
- Bruken av avgassingskolonner før sjøvannsinjeksjon

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.