Oil and Gas
Back to the course catalogue

Introduksjon til dreneringssystemer (drain)

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å gi en introduksjon til de ulike dreneringssystemene innen olje- og gassindustrien.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Hensikten med dreneringssystemer som brukes i olje- og gassindustrien
- Ulike typer avløp som benyttes i olje- og gassindustrien
- Forskjellene mellom åpne og lukkede avløp og farlige og ufarlige avløp

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.