Oil and Gas
Back to the course catalogue

Overflatebehandling

Course information

Target group:

Not set

Description:

Hensikten med kurset er å introdusere kravene som gjelder til vedlikehold av overflatebehandling.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Hva som menes med overflatebehandling
- Krav til overflatebehandling
- Mulige konsekvensene av å fjerne rust fra korrodert utstyr
- Ulike metoder for overflatebehandling
- Ulike teknikker for inspeksjon
- Tiltak som bør vurderes ved utførelse av overflatebehandling

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.