Oil and Gas

Course catalogue

hits
108
Course code: BVS-009
Course type: E-learning course
Duration: 1,5 hours
Language: English
Price: EUR 280,-

Presentation

This training course provides an overview of the different techniques employed for non-destructive tests (NDT) of materials and welding, their objectives and principles.

Objectives

On completion of the training, students will be able to:

Know the objectives and principles of the various non-destructive testing methods.

Differentiate NDT methods regarding application selection and physical principles.

Understand the evaluation process referred to the testing procedure.

Be familiar with the reliability of the various NDT methods.

Program

Definitions and terminology

Role of non-destructive testing

NDT methods

Systematisation of NDT methods

o Visual testing

o Penetrant testing

o Magnetic particles testing

o Radiographic testing

o Ultrasonic testing

Evaluation of NDT findings

Indications and flaws

Acceptance criteria

Reliability of NDT

Probability of detection

NDT operators certification

Certificate

On completion of the training program, the student will be awarded:

A Certificate of Introduction to NDT, issued by Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore.

The Certificate of Introduction to NDT is obtained after completion of the course and passing the online test.

Course code: BVS-027
Course type: E-learning course
Duration: 3 hours
Language: English
Price: EUR 380,-

Presentation

This training course describes the various components of a shaft line and the different types of shafts and their couplings, the importance of shaft alignment and the various methods utilized for shaft alignment. The course provides also a brief introduction to the vibrations that may affect the shaft lines.

Objectives

On completion of the training, students will be able to:

Get familiar and understand the components of a shaft line, know the types of shafts and their couplings, understand the protection required and the shaft line components scantlings and get familiar with the required tests and certification of shaft lines.

Understand the importance of shaft alignment and the factors influencing the alignment, know the different alignment methods currently employed and understand the shaft alignment issues for installations other than the main shafting line.

Understand the different types of vibrations that may affect shaft systems, know the general principles of torsional and axial vibrations and get familiar with the vibration control methods and vibration tests and measurements

Program

Module 1 - Shaft Lines and Propeller

Shaft line components: Shafts, shaft liners, propellers, propeller cap, shaft and intermediate bearings, stern tube, stern tube bushes and seals

Couplings: Flanged couplings, hydraulic couplings, flexible couplings

Design and construction: Propeller shaft key and keyway, shaft materials, couplings materials, coupling bolts, shaft scantlings, shaft monitoring

Inspection and certification: Inspections during construction, material tests, hydrostatic tests, certification, sea trials

Module 2 – Shaft Alignment

Introduction

Alignment calculation

Required information

Factors influencing the alignment: Draught, buoyancy, rigidity of the bearing base, temperature

Alignment methods: Gap and sag method, sighting method, jack-up method, strain gauge method

Alignment verification on board

Shafts for other installations: Alignment techniques, preparation, types of misalignment, alignment methods

Module 3 – Shaft Vibrations

Torsional vibrations

Rules requirements

Vibration damper

Barred speed range

Required documentation

Calculation principles

Axial vibrations

Vibration control and tests

Certificate

On completion of the training program, the student will be awarded:

A Certificate of Shaft Alignment, issued by Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore.

The Certificate of Shaft Alignment is obtained after completing the course and passing the online test.

Course code: BVS-026
Course type: E-learning course
Duration: 2 hours
Language: English
Price: EUR 280,-

Presentation

This training course provides general information on the ship’s propulsion system and its main components, the Rules’ requirements for design and survey of propeller and shaft installations, the requirements and methodology for the assessment on board of shaft alignment, and an overview of tailshaft survey requirements.

Objectives

On completion of the training, students will be able to:

Know the main propulsion shaft components

Understand the design requirements for propellers and propeller shafts 

Get familiar with the arrangements and installation on board of propellers and propeller shafts

Understand the main requirements for shaft alignment

Understand the survey requirements for propeller shafts and other propulsion systems.

Program

Main components of propulsion shafting

Design and construction of propulsion shafting

o Rules requirements

o Shaft alignment software

o Documentation to be submitted

o Materials

o Couplings

o Scantlings

o Lubrication system

Arrangement and installation – Shaft alignment

o Alignment calculation

o Shaft alignment sighting

o GAP and SAG method

o Bearing loads

o Alignment checking after chocking

Material tests, workshop inspections and testing, certification

Propellers

o Classification requirements

o Propeller types

o Geometry of propeller

o Materials

o CPP control system

o Arrangement and installation

o Testing and certification

Tailshaft surveys

o Survey schemes

o Periodicity

o Scope of surveys for traditional propeller shafts

o Scope of surveys for other propulsion systems

Certificate

On completion of the training program, the student will be awarded:

A Certificate of Propeller and Shaft Installations, issued by Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore.

The Certificate of Propeller and Shaft Installations is obtained after completion of the course and passing the online test.

Course code: BVS-024
Course type: E-learning course
Duration: 5 hours
Language: English
Price: EUR 380,-

Presentation

This training course composed of 4 modules provides an overview of the Polar Code. It includes a general presentation of the Polar Code, the certification process, the safety requirements and the environmental protection requirements.

Objectives

On completion of the training, students will be able to:

Understand the main sources of hazards associated with the operations in polar waters and be familiar with the general principles, structure and philosophy of the Polar Code.

Know the main steps of the certification process, the operational assessment methodologies used to establish the operational limitations in ice operations, the requirements and contents of the Polar Water Operational Manual, and the survey and certification requirements.

Have a general understanding of the safety requirements concerning ship’s design and construction, machinery installations, safety equipment and fire protection, safety of navigation and communication equipment.

Get familiar with the requirements for operations in polar waters and training of crew.

Understand the Polar Code requirements for protection against oil pollution, NLS pollution, sewage pollution and garbage disposal.

Program

Module 1 – The Code

Introduction

Regulatory framework

The Polar Code

Module 2 – Certification Process

Certification overview

Operational assessment

Polar Water Operational Manual

Surveys and Certification

Polaris

BV Rules 

Module 3 – Safety Requirements

What does the Polar Code mean for safety?

Design and Construction

Equipment

Fire protection

Life-saving appliances

Operations and manning 

Module 4 – Environmental protection

How the Polar Code protects the environment?

Pollution prevention

Certificate

On completion of the training program, the student will be awarded: 

A Certificate of Polar Code, issued by Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore.

The Certificate of Polar Code is obtained after completion of the course and passing the online test.

Course code: GWO-007
Course type: Classroom course
Duration: 8 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 6990,-

Hensikt: Grunnleggende overlevelsestrening for offshore vindindustri. 

Ved gjennomføring av Global Wind Organization (GWO) Basic Safety Training (BST) vil delegatene ha en bevissthet om farene som oppstår når de arbeider i vind-industrien og hvordan man kontrollerer og reduserer disse farene.

Kursdeltakerne vil få (repetert) kunnskap og ferdigheter til å anerkjenne fordeler og begrensninger knyttet til livreddende utstyr og PVU samt korrekt bruk av dette i forbindelse med offshore vind. 

Hensikten med kurset er å gi deltakerne kunnskaper/oppfriskning om livreddende utstyr, GMDSS og SAR utstyr, hvordan en kollektivt kan øke sjansen til overlevelse i en nødsituasjon, hvordan entre og forlate vindturbiner, samt evakuering i nødsituasjoner. 

Kurset dekker krav til opplæring av personell og repetisjonskurs både land- og havvind iht:

- Global Wind Organization (GWO)

- Arbeidstilsynet (Forskrifter)


Kompetanse for «Sea Survival» skal vedlikeholdes iht. retningslinje i GWO standarden. Det skal gjennomføres repetisjonskurs hvert 2. år.


This course is only available in Norwegian.

Redningsfarkoster og MOB-båter, STCW A-VI/2-1

Course code: NMA-016
Course type: Classroom course
Duration: 4 days / 32 hours
Language: English, Norwegian
Price: Not set

Når kurset er fullført, skal deltakerene være i stand til å klargjøre livbåten, organisere ombordstigning, låre og frigjøre båten, manøvrere og lede operasjonen av livbåten på vannet. 

Regelverk / ansvarsforhold 

Utsetning- systemer for skip og rigg 

Nødkommunikasjon og aktuelt utstyr 

Utstyr i båt og flåte 

Livreddende førstehjelp 

Prosedyrer / alarminstruks 

Kommandoforhold / samarbeid 

Personlig vern og utstyr 

Praktisk øvelse under aktuelle båttype 

Opphold i båt 

Berge opp folk fra sjøen 

Snu en kantret redningsflåte iført redningsvest

Førstehjelp

Course code: AST-005
Course type: E-learning course
Duration: 500 hours
Language: English
Price: GBP 2628,-

Provided in association with Astutis, NEBOSH Learning Partner 807.


The NEBOSH National Diploma in Occupational Health and Safety is an advanced health and safety qualification. Equivalent to an undergraduate degree in OHS. The NEBOSH Diploma is NEBOSH's flagship qualification. It is recognized by employers and professional bodies in over 180 countries around the world!

The qualification will develop competence in all areas of health and safety so you can reduce risk in dangerous environments and keep people safe. It is the ideal course if you want a successful, long-term career in health and safety.

 

Unit A: Managing Health and Safety

This unit provides an in-depth understanding of the key areas for managing health and safety, covering moral, economic, and societal drivers, health & safety law, and health & safety management systems. 

 

A1 - Principles of health & safety management

A2 - Principles of health & safety law

A3 - Criminal Law

A4 - Civil Law

A5 - Loss causation and incident investigation

A6 - Measuring and reviewing health and safety           

A7 - Identifying hazards, assessing and evaluating risk

A8 - Risk control

A9 - Organisational factors

A10 - Human factors

A11 - The role of health & safety practitioner

 

Unit B: Hazardous Agents in the Workplace

Unit B details all major aspects of managing chemical, biological, physical and physiological hazards in the workplace.

 

B1 - Managing Occupational Health

B2 - Identification, assessment & evaluation of hazardous substances

B3 - Control of hazardous substances

B4 - Monitoring and measuring

B5 - Biological agents

B6 - Physical agents - noise and vibration

B7 - Physical agents - radiation

B8 - Mental ill-health & dealing with violence & aggression at work

B9 - Musculoskeletal risks and controls

B10 - Work environment risks and controls

 

Unit C: Workplace and Work Equipment Safety

Unit C provides a thorough understanding of how to create and manage safe working environments, covering welfare, fire, dangerous substances, work equipment, electricity, construction, and transport. 

 

C1 - Workplace welfare requirements and specific workplace issues

C2 - Fire and explosion

C3 - Workplace fire risk assessment

C4 - Storage, handling, and processing of dangerous substances

C5 - Work equipment (general)

C6 - Work equipment (workplace machinery)

C7 - Mobile, lifting, access, and work at height equipment

C8 - Electrical safety 

C9 - Construction & works of a temporary nature - hazards and controls

C10 - Workplace transport and driving for work

Course code: BVS-021
Course type: E-learning course
Duration: 1,5 hours
Language: English
Price: EUR 280,-

Presentation

This training course provides an overview of the Penetrant Testing (PT) method for non-destructive examination of materials and welding, its objectives and principles.

Objectives

On completion of the training, students will be able to:

Understand the basic physical principles of liquid penetrant testing.

Know the testing procedure and the inspection process referred to testing materials and equipment.

Differentiate applications and the acceptance criteria applied.

Get familiar with the purposes of reference materials and/or blocks to ensure the quality of test performance and testing results.Program

Basic principle, capillary effect

Physical properties of the penetrant

Testing procedure

o Pre-cleaning

o Penetrant application

o Excess penetrant removal

o Developer application

o Inspection and recording

o Post-cleaning

Testing materials and equipment

o Penetrants

o Removal methods

o Developers

o Equipment

Applications and acceptance criteria

o Indications

o Test report

Reliability, quality of test performance

o Surface preparation and condition

o Types of penetrant materials and equipment used

o Penetrations and development time

o Viewing conditions

o The temperature of the test surface

o The material tested and flaws expected

o NDT personnel competence

o Safety issues

Certificate

On completion of the training program, the student will be awarded:

A Certificate of NDT – Penetrant Testing, issued by Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore.

The Certificate of NDT – Penetrant Testing is obtained after completion of the course and passing the online test.

Course code: BVS-033
Course type: E-learning course
Duration: 7 hours
Language: English
Price: EUR 580,-

Presentation

This training course provides a general introduction to welding, including an introduction to metallurgy, general information concerning welding, an overview of the electric arc processes commonly used in shipbuilding and details of welding inspection.

Objectives

On completion of the training, students will be able to:

Understand the nature and know the mechanical properties of metals; Understand the production process of steel and aluminium and the application of casting and forging processes.

Understand fundaments of fusion welding; Know how to determine heat input and preheat temperature; Understand the influence of the thermal cycle on weld microstructure and distortion; Know the general types of welding joints and the different welding positions

Know how to differ and recognize the arc welding processes used in shipbuilding; Understand the applicability and limitations of the different welding processes; Get familiar with common types of arc welding equipment and power sources

Know and apply the required activities in welding inspection; Determine and arrange the scope of inspection plan for different tasks; Know the different types of weld imperfections; Understand how to perform visual inspection of welding

Program

Module 1 – Introduction to Metallurgy

Module 2 – Welding Fundamentals

Module 3 – Arc Welding Processes

Module 4 - Welding Inspection

Certificate

On completion of the training program, the student will be awarded:

A Certificate of Welding Fundamentals, issued by Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore.

The Certificate of Welding Fundamentals is obtained after completing the course and passing the online test.

Course code: BVS-023
Course type: E-learning course
Duration: 1,5 hours
Language: English
Price: EUR 280,-

Presentation

This training course provides an overview of the Ultrasonic Testing (UT) method for non-destructive examination of materials and welding, its objectives and principles.

Objectives

On completion of the training, students will be able to:

Understand the basic physical principles of ultrasonic testing.

Know the testing procedure and the inspection process referred to the equipment used.

Differentiate applications and the acceptance criteria applied.

Get familiar with the purpose of calibration and reference blocks to ensure the quality of test performance and test results.

Program

Basic principle

o Ultrasonic waves and propagation

o Ultrasonic pulse-echo principle

Equipment and testing materials

o Ultrasonic testing instruments

o Ultrasonic testing probes

o Coupling media

o Calibration and reference blocks

Testing procedure

o Surface preparation

o Scanning – ultrasonic testing techniques

o Testing parameters

o Examination

o Data presentation

Applications and acceptance criteria

o Scope

o Indication evaluation

o Acceptance criteria

o Test report

Reliability, quality of test results

o UT system performance

o NDT personnel competence

Certificate

On completion of the training program, the student will be awarded:

A Certificate of NDT – Ultrasonic Testing, issued by Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore.

The Certificate of NDT – Ultrasonic Testing is obtained after completion of the course and passing the online test.

Course code: BVS-012
Course type: E-learning course
Duration: 5 hours
Language: English
Price: EUR 480,-

Presentation

This training course provides a general introduction to ship machinery, details of diesel engines, a description of piping systems in ship's engine rooms and an overview of marine auxiliary machinery such as pumps, compressors, purifiers, heat exchangers, etc.

Objectives

On completion of the training, students will be able to:

Know the different types and arrangements of ship machinery applied for ship propulsion, understand the main parameters of ship machinery and the basic propulsion power transmission principles, and know the conceptual requirements for reliable and safe work of ship propulsion.

Know the main parts of marine diesel engines and understand their functions, get familiar with the most common problems involving engine parts, and understand the basic requirements for the reliable and safe operation of diesel engines.

Know the different types of piping systems in the ships engine room, understand the purpose and the basic arrangement of systems.

Know the different types of auxiliary machinery found on board ships, understand their working principles and the basic requirements for reliable and safe work of auxiliary machinery.

Program

Module 1 – Ship Machinery

Overview of the different propulsion types: Low-speed diesel engine layout, medium-speed diesel engine layout, steam propulsion with HP and LP steam turbines, gas turbines propulsion, diesel-electric propulsion, combined layouts, dual fuel engines, nuclear propulsion plants

Diesel engines outline

High pressure and low-pressure steam turbines 

Gas turbine cycles

Module 2 – Engine Details

Cylinder heads

Cylinder liners

Pistons

Crosshead and connecting rods

Bearings

Crankshaft

Engine casing

Turbocharger

Module 3 – Engine Room Systems

Seawater system

Freshwater system

Fuel oil system

Lubricating oil system

Compressed air system

Exhaust system

Module 4 – Marine Auxiliary Machinery

Pumps: Centrifugal pumps, positive displacement pumps, reciprocating pumps

Separators

Heat exchangers

Air compressors and air receivers

Steering gear

Reduction gears

Shaft generator

Thrust bearing

Controllable pitch propeller

Certificate

On completion of the training program, the student will be awarded:

A Certificate of Marine Engineering Fundamentals, issued by Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore.

The Certificate of Marine Engineering Fundamentals is obtained after completing the course and passing the online test.

Oppgradering fra Norsk Olje og Gass til IMO50 (STCW A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4)

Course code: NMA-022
Course type: Classroom course
Duration: 3 days
Language: English, Norwegian
Price: Not set

Oppgradering fra Norsk Olje og Gass til IMO50 for personell som innehar Grunnleggende sikkerhetskurs for Norsk Olje og Gass (Offshore).

Kurset oppgrader personell med Grunnleggende sikkerhetskurs for Norsk Olje og Gass (Offshore) til STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk. Kurset inneholder brannvern, røykdykking, brannslokking, sjøredning, grunnleggende førstehjelp og personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø. Kurset er godkjent etter IMO regelverket og gjelder hele verden.

Course code: BVS-005
Course type: E-learning course
Duration: 1 hour
Language: English
Price: EUR 200,-

Presentation 

This training course describes the inclining test and lightweight measurement procedures. Inclining test is a test performed on a ship to determine her stability, lightship weight and the coordinates of her centre of gravity. The test is applied to newly constructed ships greater than 24 metres in length, and to ships altered in ways that could affect stability.

Objectives 

On completion of the training, students will be able to: 

Get familiar with the stability of vessels at sea. 

Know the forces involved in the movement of ships. 

Know the types of inclination and equilibrium. 

Understand how and when to perform an inclining test or lightweight check. 

Know the precautions to be taken to perform or witness such tests

Program

Intact stability 

o Introduction to stability and trim 

o Transverse intact stability 

o Characteristics of GM 

o Free surface effect 

o Trim and stability booklet 

Inclining experiment 

o Test description 

o The general condition of the ship 

o Inclining weights 

o Pendulums 

o Means of communication 

o Documentation 

o Inclining test procedures 

o Acceptance and exemptions 

Lightweight measurement 

o Test description 

o Lightweight measurement procedures 

Precautions to be taken to perform or witness these tests

Certificate 

On completion of the training program, the student will be awarded the following qualifications:

o Certificate of Inclining Test and Lightweight Measurement awarded by Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore.

The Certificate of Inclining Test and Lightweight Measurement, issued by Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore, is obtained after completing the course and passing the qualification examination. 

Course code: BVS-022
Course type: E-learning course
Duration: 1,5 hours
Language: English
Price: EUR 280,-

Presentation

This training course provides an overview of the Radiographic Testing (RT) method for non-destructive examination of materials and welding, its objectives and principles.

Objectives

On completion of the training, students will be able to:

Understand the basic physical principles of radiographic testing.

Know the testing procedure and the inspection process referred to the equipment and films used.

Differentiate applications and the acceptance criteria applied.

Get familiar with the purpose of reference accessories to ensure the image quality and the quality of test performance in general.

Program

History

Basic principle

o Radiation

o Films

o Radiographic image quality

Equipment and testing materials

o Radiation sources

o Film systems

o Image quality indicators

o Film viewing equipment

Testing procedure

o Selection of testing parameters

o Test arrangements

o Film processing

o Film evaluation

Applications and acceptance criteria

o Scope

o Weld inspection

o Indications

o Acceptance criteria

o Test report

Reliability, quality of test results

o Test performance

o Film viewing

o Film examination

o NDT personnel competence

o Safety aspects

Certificate

On completion of the training program, the student will be awarded:

A Certificate of NDT – Radiographic Testing, issued by Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore.

The Certificate of NDT – Radiographic Testing is obtained after completion of the course and passing the online test.

Course code: BVS-031
Course type: E-learning course
Duration: 5 hours
Language: English
Price: EUR 580,-

Presentation

This training course covers the requirements of SOLAS Convention concerning the safety equipment of cargo ships. It includes the documentation required on board, life-saving appliances, firefighting equipment, the safety of navigation, safety equipment in general and additional requirements for tankers.

Objectives

On completion of the training, students will be able to:

Know the documentation required to be available on board and understand the requirements of the STCW Convention for safe manning crew members. 

Understand the requirements concerning personal life-saving appliances, survival crafts, rescue boats, and launching and recovery arrangements.

Understand the requirements for fire protection, fire detection and fire extinguishing systems, and get familiar with the specific requirements for the carriage of dangerous goods.

Know what are the navigational equipment and appliances required to ensure the safety of navigation and get familiar with other safety equipment required on board.

Understand the additional requirements applicable for tankers and get familiar with inert gas systems

Program

Module 1 – Documentation on Board

Module 2 – Life-Saving Appliances

Module 3 – Fire Fighting Equipment

Module 4 – Safety of Navigation

Module 5 – Safety in General

Module 6 – Additional Requirements for Tankers

Certificate

On completion of the training program, the student will be awarded:

A Certificate of SOLAS Safety Equipment, issued by Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore.

The Certificate of SOLAS Safety Equipment is obtained after completing the course and passing the online test.

Course code: NMA-004
Course type: Classroom course
Duration: 3 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 10700,-

Only in Norwegian

Kurset dokumenterer at skipsoffiserer (dekk og maskin) har gjennomført godkjent oppdateringskurs (IMO80) minst hvert femte år.

Deltakerne skal etter endt kurs kunne

- Ta kommandoen over en redningsfarkost eller mann-overbord-båt under og etter utsetting (Tabell VI/2-1) 
- Lede brannslokningsoperasjoner om bord på skip (Tabell VI/3) 
- Gi førstehjelp omgående i tilfelle av ulykke eller sykdom om bord (Tabell VI/4-1) 
- Gi medisinsk behandling av syke og skadde mens de er om bord. Delta i samordnede opplegg for medisinsk bistand til skip (Tabell VI/4-2)

 

Kursinnhold
- Medisinsk førstehjelp for maskinoffiserer
- Medisinsk behandling for dekksoffiserer
- Ledelse av brannslokking
- Bruk av redningsfarkoster

Praktiske øvelser

- Dag 1: Medisinsk behandling for dekksoffiserer

- Dag 1: Medisinsk førstehjelp for maskinoffiserer
- Dag 2: Brannledelsesteori, brannøvelser og røykdykking med pressluftapparater
- Dag 3: Redningsteori og mønstring og redningsøvelser med redningsfarkoster

Course code: GWO-005
Course type: Classroom course
Duration: 8 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 4800,-

Basic first aid for the wind industry.

Upon completion of the Global Wind Organization (GWO) Basic Safety Training (BST), delegates will have awareness of the dangers that arise when working in the wind industry and how to control and reduce these dangers.

The course covers the requirements for training of personnel and refresher courses both onshore and offshore wind in accordance with:

 

- Global Wind Organization (GWO)

 - Labor Inspection (Regulations)

 

Competence for "First Aid" must be maintained in accordance with. guideline in the GWO standard. It shall be conducted refresher training every 2 years.

 

Norwegian only

Course code: BVS-018
Course type: E-learning course
Duration: 4 hours
Language: English
Price: EUR 380,-

Presentation

This training course provides a general introduction to materials and their basic properties. It includes an overview of metallic and non-metallic materials used in modern shipbuilding.

Objectives

On completion of the training, students will be able to:

Understand the importance of materials’ properties for shipbuilding, know the basic mechanical properties of materials and the testing procedures, be familiar with the concept of tribology, and know the two most common types of wear.

Know the main groups of steels used in shipbuilding, their main properties and places of application, and understand the difference between steel and cast iron.

Know the composition, properties and places of application of aluminium and copper alloys in shipbuilding.

Get familiar with the synthesis, structure and properties of polymers; know the most common types of polymers used and their place of application.

Understand the role of matrix and reinforcement phase in the structure of composites and know the fabrication methods of composite parts.

Program

Module 1 - Basic Material Properties

History

Structural components and materials of modern vessels

Basic material properties

Mechanical properties of materials
o Tensile test
o Toughness
o Fatigue
o Creep
o Hardness

Tribological properties of materials
o Friction
o Wear

Module 2 - Metallic Materials used in Shipbuilding

Classification of metallic materials

Steels
o Normal strength steels
o Higher-strength steels
o Steels for boilers and pressure vessels
o Ferritic steels for low-temperature service
o Stainless steels
o Steel forgings
o Steel castings

Cast iron

Aluminium and its alloys
o Classification
o Heat treatment
o Wrought aluminium alloys
o Cast aluminium alloys

Copper and its alloys
o Classification
o Brass (Copper-Zinc alloys)
o Bronzes
o Copper-Nickel alloys

Module 3 - Plastic and Composites used in Shipbuilding

Polymers (plastics)
o Classification
o Application in marine engineering

Composites
o Composition
o Classification
o Polymer matrix composites
o Processing of fibre-reinforced composites
o Structural composites

Certificate

On completion of the training program, the student will be awarded:

A Certificate of Materials in Shipbuilding, issued by Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore.

The Certificate of Materials in Shipbuilding is obtained after completion of the course and passing the online test.

Course code: BVS-008
Course type: E-learning course
Duration: 18 hours
Language: English
Price: EUR 900,-

Presentation 

This training course provides a general introduction to Naval Architecture, the art and science of building ships. 

Objectives

On completion of the training, students will be able to: 

Understand the ship design process and the main terms and definitions used, including the lines plan, the form coefficients used in ship design, and the area and volume properties. 

Know the basic concepts of intact and damage stability. 

Get familiar with the main aspects of marine hydrodynamics acting on ship resistance, propulsion and seakeeping. 

Understand the basic principles of ship structures, structural design, scantling determination and typical structural arrangements of different ship types. 

Know the most common failure modes and structural defects. 

Get familiar with shipbuilding technology processes, materials used and shipyard layout 

Program 

Module 1 – Ship Geometry

Module 2 – Ship Stability and Trim

Module 3 – Damage Stability

Module 4 - Load Lines

Module 5 – Ship Resistance, Propulsion and Seakeeping

Module 6 – Introduction to Ship Structures

Module 7 – Structural Arrangement of Different Ship Types

Module 8 – Structural Design, Analysis and Classification Rules

Module 9 – Failure Modes and Structural Defects

Module 10 – Introduction to Shipbuilding

Certificate 

On completion of the training program, the student will be awarded the following qualifications:

Certificate of Introduction to Naval Architecture awarded by Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore.

The Certificate of Introduction to Naval Architecture, issued by Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore, is obtained after completing the course and passing the qualification examination.

Course code: NMA-006
Course type: Classroom course
Duration: 2 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 4800,-

Only in Norwegian

Etter gjennomført opplæring skal deltagerne ha kunnskaper og ferdigheter i å reagere og handle ved alarm, samt følge nødprosedyrer. Sikre effektiv evakuering av fartøyet og ivareta passasjerer og mannskap i en evakueringssituasjon.

Kursinnhold er i henhold til STCW-95, tabell A-V/2 og A-V/3.

Kursinnhold
- Organisere nødprosedyrer om bord 
- Skipets konstruksjon med muligheter og begrensninger 
- Beredskapsplaner og nødprosedyrer 
- Optimalisere bruk av ressurser 
- Ressursutnyttelse / øvelsemønstre 
- Styre tiltakene i en nødsituasjon 
- Organisasjon 
- Ledelse 
- Kommunikasjon 
- Håndtering av passasjerer og annet personell i nødsituasjoner 
- Bevissthet om allmenne reaksjonsmønstre 
- Etablere og opprettholde effektiv kommunikasjon 
- Betydningen av å etablere og opprettholde effektiv kommunikasjon 
- Praktiske øvelser 
- Gruppeoppgaver 
- Veiledning og instruksjon under vanskelige forhold

Hits per page