Oil and Gas
Back to the course catalogue

Krise- og passasjerhåndteringskurs (Crowd & Crisis management)

Course information

Target group:

Alle sjøfolk som er ansatt eller engasjert i en hvilken som helst stilling om bord på roro-passasjerskip og andre passasjerskip, og som er tildelt plikter i beredskaps- eller sikkerhetsfunksjon.

Description:

Only in Norwegian

Etter gjennomført opplæring skal deltagerne ha kunnskaper og ferdigheter i å reagere og handle ved alarm, samt følge nødprosedyrer. Sikre effektiv evakuering av fartøyet og ivareta passasjerer og mannskap i en evakueringssituasjon.

Fagplanen er utarbeidet med tanke på å kjøre kurset om bord ("on board training") eller ved kurssenteret. Kursinnhold er i henhold til STCW-95, tabell A-V/2 og A-V/3.

Kursinnhold
- Organisere nødprosedyrer om bord 
- Skipets konstruksjon med muligheter og begrensninger 
- Beredskapsplaner og nødprosedyrer 
- Optimalisere bruk av ressurser 
- Ressursutnyttelse / øvelsemønstre 
- Styre tiltakene i en nødsituasjon 
- Organisasjon 
- Ledelse 
- Kommunikasjon 
- Håndtering av passasjerer og annet personell i nødsituasjoner 
- Bevissthet om allmenne reaksjonsmønstre 
- Etablere og opprettholde effektiv kommunikasjon 
- Betydningen av å etablere og opprettholde effektiv kommunikasjon 
- Praktiske øvelser 
- Gruppeoppgaver 
- Veiledning og instruksjon under vanskelige forhold

Course classes Total hits: 19

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Falck Nutec AS 22 2018-05-28 2018-05-31 2018-06-01 Falck Nutec Bergen NOK 4500,-
Falck Nutec AS 24 2018-06-11 2018-06-14 2018-06-15 Falck Nutec Oslo NOK 4500,-
Falck Nutec AS 25 2018-06-15 2018-06-18 2018-06-19 Falck Nutec Trondheim NOK 4500,-
Falck Nutec AS 25 2018-06-18 2018-06-21 2018-06-22 Falck Nutec Bergen NOK 4500,-
Falck Nutec AS 34 2018-08-20 2018-08-23 2018-08-24 Falck Nutec Bergen NOK 4500,-
Falck Nutec AS 35 2018-08-24 2018-08-27 2018-08-28 Falck Nutec Kristiansand NOK 4500,-
Falck Nutec AS 35 2018-08-27 2018-08-30 2018-08-31 Falck Nutec Trondheim NOK 4500,-
Falck Nutec AS 36 2018-09-03 2018-09-06 2018-09-07 Falck Nutec Oslo NOK 4500,-
Falck Nutec AS 37 2018-09-10 2018-09-13 2018-09-14 Falck Nutec Bergen NOK 4500,-
Falck Nutec AS 39 2018-09-21 2018-09-24 2018-09-25 Falck Nutec Kristiansand NOK 4500,-
Falck Nutec AS 39 2018-09-24 2018-09-27 2018-09-28 Falck Nutec Trondheim NOK 4500,-
Falck Nutec AS 40 2018-10-01 2018-10-04 2018-10-05 Falck Nutec Bergen NOK 4500,-
Falck Nutec AS 40 2018-10-01 2018-10-04 2018-10-05 Falck Nutec Oslo NOK 4500,-
Falck Nutec AS 41 2018-10-08 2018-10-11 2018-10-12 Falck Nutec Trondheim NOK 4500,-
Falck Nutec AS 44 2018-10-26 2018-10-29 2018-10-30 Falck Nutec Kristiansand NOK 4500,-
Falck Nutec AS 46 2018-11-12 2018-11-15 2018-11-16 Falck Nutec Trondheim NOK 4500,-
Falck Nutec AS 47 2018-11-19 2018-11-22 2018-11-23 Falck Nutec Bergen NOK 4500,-
Falck Nutec AS 48 2018-11-25 2018-11-28 2018-11-29 Falck Nutec Oslo NOK 4500,-
Falck Nutec AS 50 2018-12-10 2018-12-13 2018-12-14 Falck Nutec Trondheim NOK 4500,-
Total hits: 19
Hits per page

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.