Oil and Gas

Course catalogue

hits
414
Course code: STQ-005
Course type: Classroom course
Duration: 1 day
Language: Norwegian
Price: From NOK 5700,-

Objective: The course gives personnel a good theoretical and practical basic training in casting the socket according to EN 13411-4


The course gives personnel a good theoretical and practical basic training in casting the socket according to EN 13411-4. The training is for personnel who in their daily work will use or use steel ropes. This can be deck personnel, sailors, drilling personnel, crane operators or inspectors.

The course lasts 1 day (8 hours).


Content:

- Introduction
- Regulations
- Steel rope
- Sockets casting theory according to standard EN-13411-4
- Protective measures during casting
- Practical casting
- Cutting of steel ropes
- Preparation
- Cleaning
- Casting
- Control
- Exam

Course code: BVS-016
Course type: E-learning course
Duration: 1 hour
Language: English
Price: EUR 200,-

Presentation

This training course provides a general overview of the MARPOL requirements concerning the protection against oil pollution from machinery spaces.

Objectives

On completion of the training, students will be able to:

Understand the means for control of discharge of oil residues and the requirements for oil filtering equipment and 15 ppm alarm.

Get familiar with the Oil Record Book, SOPEP booklet and the required drills.

Know the details of MARPOL surveys and the certificates to be issued.

Know the most common PSC deficiencies related to MARPOL Annex I.

Program

History of MARPOL Convention

Survey and certification

Sludge tanks

Oil fuel tank protection

Standard discharge connection

Oil filtering equipment: 

o Bilge water waste system

o Oily water separator

o Piping system

o Documentation

Control of discharge of oil

Oil record book

Shipboard oil pollution emergency plan

Scope of the different surveys required

PSC inspection and most common deficiencies

Certificate

On completion of the training program, the student will be awarded:

A Certificate of MARPOL Oil Pollution from Machinery Spaces, issued by Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore.

The Certificate of MARPOL Oil Pollution from Machinery Spaces is obtained after completion of the course and passing the online test.

Course code: BVS-006
Course type: E-learning course
Duration: 2,5 hours
Language: English
Price: EUR 280,-

Presentation

This training course describes the classification and statutory certification processes and provides an overview of the class and statutory surveys.

Objectives

On completion of the training, students will be able to:

Understand the classification process and get familiar with classification terms, definitions and rules.

Understand the process of Statutory Certification and get familiar with Statutory Certification terms.

Know the scope of Classification and Statutory Certification

Program

Module 1 – Classification

History of classification

History of Bureau Veritas

Classification Societies and IACS

Definitions

Scope of classification: Classification tasks, responsibilities of other parties, classification certificate, request for intervention, surveyor's intervention, operation and maintenance of ships, flag and port state control inspections 

Classification notations: Class symbols, construction marks, service notations, navigation and operating area notations, additional class notations

Classification process: Assignment of class for new buildings, classification after construction, class reassignment, maintenance of class

General principles of surveys: Survey procedure, definitions, survey preparation and conditions for surveys, terminology

Survey types: Class renewal surveys, other periodical surveys, occasional surveys

Suspension and withdrawal of class

Scope of surveys: Annual surveys, intermediate survey, class renewal survey, bottom survey, tailshaft survey, boiler survey

Module 2 – Statutory Certification

History of statutory conventions

Definitions

International conventions: SOLAS, COLREG, Load Lines, MARPOL, AFS, BWM 

Recognitions and authorisations

IMO RO Code

Statutory surveys

Periodicity of statutory surveys

Survey findings

Types of statutory certificates

Issuance of statutory certificates

Certificate

On completion of the training program, the student will be awarded the following qualifications:

Certificate of Introduction to Class and Statutory Surveys awarded by Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore.

The Certificate of Introduction to Class and Statutory Surveys, issued by Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore, is obtained after completing the course and passing the qualification examination.

Course code: AST-006
Course type: E-learning course
Duration: 40 hours
Language: English
Price: GBP 595,-

The IEMA Foundation course provides staff with a solid knowledge of the environment, sustainability, and governance principles relevant to organizations.  It covers specific management tools and skills with a practical application for the workplace to enable staff to improve performance.

 

Develop the knowledge and skills to help improve sustainability and environmental performance

Learn practical skills to help reduce the impacts of the organization on the environment

 

Upon completion of this course, learners will be able to:

 

• Understand business, governance, and environmental principles and their relationship with organizations, products, and services

• Ensure compliance with major environmental policy and legislation 

• Implement specific tools, techniques, systems, and practices to improve sustainability performance

• Collect data, perform analysis and evaluate information to provide sustainable solutions

• Implement change and transformation to improve sustainability

 

Course code: EXT-011
Course type: Classroom course
Duration: 1 day
Language: Norwegian
Price: From NOK 6000,-

This is a course for electrical installations in potentially explosive areas.

Our goal is to make sure that employees are motivated to work safely and securely.

 

Topics:

• Understand the general principles of type of specific protection and correct labeling of components approved in intrinsically safe facility (IS)

• Current Exi Standard

• Could choose to install the correct Exi equipment in hazardous areas accordance with IEC 60079-14 standards and 60079-25

• How to work safely with IS

• Requirements for competence to perform work on Exi installations

• How to verify and calculate an Exi circuit

 

Standards:

• NEK EN 60079-11

• NEK EN 60079-14

• NEK EN 60079-25

• IEC 60079-11

• IEC 60079-14

• IEC 60079-25

 

This course is only available in Norwegian.

Course code: VTK-005
Course type: Classroom course
Duration: 1 day
Language: Norwegian
Price: From NOK 3900,-

Only in Norwegian

Hovedformålet med kurset er å skape gode holdninger til bruk av riktig verneutstyr, og forhindre at liv og helse går tapt.


Etter kurset skal deltakerne kunne:
- Kjenne til virkemåte og oppbygningen til ulike typer pusteluftkompressorer og pusteluftsystem
- Kjenne til hvilke bestanddeler sikker pusteluft inneholder
- Bruke åndedrettsvern på en trygg og sikker måte
- Utføre daglig renhold/vedlikehold på hodesett og bæresele
- Kjennskap til forskrift 706, kap. 10 og standardene NS-EN-14593, NS-EN 14594 og EN 12021
- Kjenne til kvalitetssikring av pusteluft, målemetoder og utstyr
- Kjenne til hvilke flasker, seler og hodesett som brukes til pusteluft
- Kjenne til farer og utfordringer ved arbeid i miljøer uten sikker pusteluft, og vite hva han/hun selv kan gjøre for å ivareta egen sikkerhet

Kurset inneholder oppgaver og praktiske øvelser.

Course code: WEC-005
Course type: Classroom course
Duration: 16 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 4900,-

Hovedmålet med kurset er å gi deltakerne generelle kunnskaper og ferdigheter som «kompetent person» i periodisk kontroll av ass. fallsikringsutstyr.

Course code: WEC-012
Course type: Classroom course
Duration: 40 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 10910,-

Hovedmålet med kurset er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker bruk av traverskraner, slik at ulykker ved bruk unngås.

Regelverksreferanse:

Modul 2.7 - 3.7 - 4.7

Course code: KOL-023
Course type: Classroom course
Duration: 1 day
Language: Norwegian
Price: From NOK 5200,-

Kurset gir en grunnleggende innføring i høytrykkslanger og kuplinger og er et naturlig grunnlag for drifts- og vedlikeholdspersonell som skal foreta inspeksjon og vedlikehold på høytrykksutstyr der slanger inngår som kritiske faktorer i systemet.

Kunne utføre forebyggende inspeksjoner og vedlikehold i henhold til etablerte prosedyrer og leverandørens bruksanvisninger, kunne registrere uregelmessigheter som f.eks høy temperatur, lekkasjer i slanger og kuplinger.

Hensikt:

Etter kurset skal deltagerne ha tilegnet seg kunnskap om høytrykkslanger og kuplinger for å kunne foreta visuell inspeksjon og kontroll for å ivareta sikkerheten, avdekke eventuelle lekkasjer slik at uønskede hendelser ikke oppstår.

Innhold:

Standarder og retningslinjer ( TR 1803 )

Merking og dokumentajon 

Sikkerhetskrav / HMS ved bruk av slanger og kuplinger 

Tabeller for slanger og kuplinger med oppbygning og forståelse 

Inspeksjon og kontroll av slanger

Definisjoner

Bruk av Hose, Dats Sheet

Vedlikeholdskonsept for slanger og kuplinger

Visuel inspeksjon. Gjenger, kuplinger og slanger

 Feil- og degraderingsmekanismer

 Slangelære inkl. Installasjonsgeometri

 Håndtering og oppbevaring av slanger


This course is only available in Norwegian.

Course code: RVT-951
Course type: E-learning course
Duration: 60 minutes
Language: English (US)
Price: GBP 30,-

The modern workplace is often thought of as a strictly professional, rational, logical environment. Cooperation is key--personal opinions and emotions must be put aside in the name of teamwork, which may be easier said than done! No one can expect to connect with fellow colleagues the way they do their own friends or family members. One crossed word or bad mood can damage corporate relations, sometimes irreparably. The uncertainty of the business environment of today, and resulting stress that follows only adds to the pressure workers feel in performing their level best. Feeling overworked and overwhelmed is natural in the workplace, especially when it comes to dealing with change.   The purpose of this course is to illustrate ways you can overcome the emotional barriers you may face in the workplace. This course will guide you through various exercises and give you tips to help you manage your emotions at work so you can perform to the best of your abilities.

Course code: ALT-008
Course type: Classroom course
Duration: 5 days
Language: Norwegian - Exam avail ...
Price: From NOK 17300,-

This course includes all subjects needed to prepare candidates for the rotary drilling well control exam, surface and subsea BOP stack on driller level (Level 3).

This course includes all subjects needed to prepare candidates for the rotary drilling well control exam, surface and subsea BOP stack at supervisor level (Level 4).

A printed course manual and exercise book is provided for all attendees. The IWCF exam is included in the course.

The course has been made on basis of the recommendations for enhancements to well control training, issued by the International Association of Oil & Gas Producers (OGP).

Course Content

- Kick prevention

- Shut in procedures

- Well control methods

- Kill sheet calculations

- Practical simulator training

- Circulation methods

- Practical simulator assessment

- IWCF written exam on the last day (Friday)

Please note! The course is in Norwegian, however you have the option to select the exam language to be English

Course code: STQ-014
Course type: Classroom course
Duration: 3 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 7990,-

Objective: The purpose of the training is to provide the prospective winch operator with a good theoretical basic training in the safe use of winches with associated equipment.


The training gives participants good insight into the principles of electric, pneumatic and hydraulically driven winches' design, operation, use and maintenance, so that accidents in connection with winch operations are avoided.


Content:

• Introduction

• Construction and operation

• Name of components

• Certification, marking

• Coil devices, safety equipment

• General safety rules and emergency procedures

• Correct and incorrect use of winches

• Restrictions on use

• Inspection, maintenance and disposal rules for winches, wire ropes, blocks, etc.

• Theoretical exam

Course code: AST-007
Course type: E-learning course
Duration: 6 hours
Language: English
Price: GBP 156,-

Provided in association with Astutis, approved centre 1857.


IOSH Managing Occupational Health and Wellbeing course will provide managers with the practical advice and tools to help create a healthy and productive workplace.

 

IOSH Managing Occupational Health and Wellbeing is targeted at line managers and offers them practical advice to manage health risks and understand their responsibilities for the health and wellbeing of staff.  It equips line managers with the basic tools and techniques to play their part in improving health and wellbeing across their organisation.

 

The course is split into 4 modules and covers:

 

• Importance of managing workplace health and wellbeing

• Health risk management

• Fitness for work and the need to manage changes in the health status of employees

• The business value of promoting a wellbeing programme

 

Course code: GWO-002
Course type: Classroom course
Duration: 16 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 7920,-

Upon completion of the Global Wind Organization (GWO) Basic Safety Training (BST), delegates will have awareness of the dangers that arise when working in the wind industry and how to control and reduce these dangers.

 

The course covers the requirements for training of personnel and refresher courses both onshore and offshore wind in accordance with:

 

- Global Wind Organization (GWO)

- Labor Inspection (Regulations)

 

Competence for "Working at heights" must be maintained in accordance with. guideline in the GWO standard. It shall be conducted refresher training every 2 years.

Course code: BVS-020
Course type: E-learning course
Duration: 1,5 hours
Language: English
Price: EUR 280,-

Presentation

This training course provides an overview of the Magnetic Particles Testing (MT) method for non-destructive examination of materials and welding, its objectives and principles.

Objectives

On completion of the training, students will be able to:

Understand the basic physical principles of magnetic particle testing.

Know the testing procedure and the inspection process referred to testing materials and equipment.

Differentiate applications and the acceptance criteria applied.

Get familiar with the purpose of reference materials and/or blocks to ensure the quality of test performance and testing results.

Program

Basic principle

Testing procedure

o Surface preparation

o Magnetization

o Applying detection media

o Inspection and recording

o De-magnetization

o Post-cleaning

Testing materials and equipment

o Detection media–dry and wet magnetic particles

o Equipment for magnetization

o AC/DC

Applications and acceptance criteria

o Scope

o Indications

o Acceptance criteria

o Test report

Reliability, quality of test performance

o Verification of magnetization

o Viewing conditions

o Detection media

o Magnetic flux indicators

o NDT personnel competence

Certificate

On completion of the training program, the student will be awarded:

A Certificate of NDT – Magnetic Particles Testing, issued by Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore.

The Certificate of NDT – Magnetic Particles Testing is obtained after completion of the course and passing the online test.

Course code: BVS-011
Course type: E-learning course
Duration: 2 hours
Language: English
Price: EUR 280,-

Presentation

This training course provides a general overview of the requirements of the International Load Lines Convention and the conditions of assignment of load lines.

Objectives

On completion of the training, students will be able to:

Know the general requirements of the International Load Lines Convention and understand the conditions of assignment of load lines.

Know the different types of surveys; understand the scope of each survey and the certificates, records and documents associated with the Load Lines Convention.

Know the most common deficiencies and PSC detainable items in connection with the Load Lines Convention.

Program

History of Load Lines Convention

Purpose of the Convention

Definitions

Freeboard calculation

Load line marks

Conditions of assignment

o Information to be supplied to the Master

o Doors

o Cargo and other hatchways

o Machinery space openings and miscellaneous openings

o Ventilators and air pipes

o Scuppers, inlets and discharges

o Scuttles and windows

o Freeing ports

o Protection of crew

o Special conditions of assignment for Type A ships

Special requirements for ships assigned with timber freeboards

Certificates, records and other documents

Scope of Load Line surveys

o Initial survey

o Annual survey

o Renewal survey

Common PSC deficiencies related to Load Lines

o PSC statistics

o Detainable deficiencies

Certificate

On completion of the training program, the student will be awarded:

A Certificate of Load Lines, issued by Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore.

The Certificate of Load Lines is obtained after completion of the course and passing the online test.

Course code: BVS-015
Course type: E-learning course
Duration: 1 hour
Language: English
Price: EUR 200,-

Presentation

This training course provides a general overview of the MARPOL requirements concerning the protection against oil pollution from cargo spaces of oil tankers.

Objectives

On completion of the training, students will be able to:

Understand the MARPOL requirements for the prevention of oil pollution from cargo spaces of oil tankers.

Get familiar with the pollution prevention equipment required by the MARPOL Convention.

Know the requirements for survey and certification of oil tankers.

Program

Segregated ballast tanks

Double hull and double bottom

Pump-room bottom protection

Subdivision and stability

Slop tanks

Pumping, piping and discharge arrangements

Oil discharge monitoring and control system

Oil/water interface detector

Crude oil washing system

Control of discharge of oil

Oil record book part II

Ship-to-ship transfer

Survey and certification, type-approval certificates

Different survey types

Certificate

On completion of the training program, the student will be awarded:

A Certificate of MARPOL Oil Pollution from Cargo Spaces, issued by Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore.

The Certificate of MARPOL Oil Pollution from Cargo Spaces is obtained after completion of the course and passing the online test.

Course code: BVS-009
Course type: E-learning course
Duration: 1,5 hours
Language: English
Price: EUR 280,-

Presentation

This training course provides an overview of the different techniques employed for non-destructive tests (NDT) of materials and welding, their objectives and principles.

Objectives

On completion of the training, students will be able to:

Know the objectives and principles of the various non-destructive testing methods.

Differentiate NDT methods regarding application selection and physical principles.

Understand the evaluation process referred to the testing procedure.

Be familiar with the reliability of the various NDT methods.

Program

Definitions and terminology

Role of non-destructive testing

NDT methods

Systematisation of NDT methods

o Visual testing

o Penetrant testing

o Magnetic particles testing

o Radiographic testing

o Ultrasonic testing

Evaluation of NDT findings

Indications and flaws

Acceptance criteria

Reliability of NDT

Probability of detection

NDT operators certification

Certificate

On completion of the training program, the student will be awarded:

A Certificate of Introduction to NDT, issued by Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore.

The Certificate of Introduction to NDT is obtained after completion of the course and passing the online test.

Course code: BVS-027
Course type: E-learning course
Duration: 3 hours
Language: English
Price: EUR 380,-

Presentation

This training course describes the various components of a shaft line and the different types of shafts and their couplings, the importance of shaft alignment and the various methods utilized for shaft alignment. The course provides also a brief introduction to the vibrations that may affect the shaft lines.

Objectives

On completion of the training, students will be able to:

Get familiar and understand the components of a shaft line, know the types of shafts and their couplings, understand the protection required and the shaft line components scantlings and get familiar with the required tests and certification of shaft lines.

Understand the importance of shaft alignment and the factors influencing the alignment, know the different alignment methods currently employed and understand the shaft alignment issues for installations other than the main shafting line.

Understand the different types of vibrations that may affect shaft systems, know the general principles of torsional and axial vibrations and get familiar with the vibration control methods and vibration tests and measurements

Program

Module 1 - Shaft Lines and Propeller

Shaft line components: Shafts, shaft liners, propellers, propeller cap, shaft and intermediate bearings, stern tube, stern tube bushes and seals

Couplings: Flanged couplings, hydraulic couplings, flexible couplings

Design and construction: Propeller shaft key and keyway, shaft materials, couplings materials, coupling bolts, shaft scantlings, shaft monitoring

Inspection and certification: Inspections during construction, material tests, hydrostatic tests, certification, sea trials

Module 2 – Shaft Alignment

Introduction

Alignment calculation

Required information

Factors influencing the alignment: Draught, buoyancy, rigidity of the bearing base, temperature

Alignment methods: Gap and sag method, sighting method, jack-up method, strain gauge method

Alignment verification on board

Shafts for other installations: Alignment techniques, preparation, types of misalignment, alignment methods

Module 3 – Shaft Vibrations

Torsional vibrations

Rules requirements

Vibration damper

Barred speed range

Required documentation

Calculation principles

Axial vibrations

Vibration control and tests

Certificate

On completion of the training program, the student will be awarded:

A Certificate of Shaft Alignment, issued by Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore.

The Certificate of Shaft Alignment is obtained after completing the course and passing the online test.

Course code: BVS-026
Course type: E-learning course
Duration: 2 hours
Language: English
Price: EUR 280,-

Presentation

This training course provides general information on the ship’s propulsion system and its main components, the Rules’ requirements for design and survey of propeller and shaft installations, the requirements and methodology for the assessment on board of shaft alignment, and an overview of tailshaft survey requirements.

Objectives

On completion of the training, students will be able to:

Know the main propulsion shaft components

Understand the design requirements for propellers and propeller shafts 

Get familiar with the arrangements and installation on board of propellers and propeller shafts

Understand the main requirements for shaft alignment

Understand the survey requirements for propeller shafts and other propulsion systems.

Program

Main components of propulsion shafting

Design and construction of propulsion shafting

o Rules requirements

o Shaft alignment software

o Documentation to be submitted

o Materials

o Couplings

o Scantlings

o Lubrication system

Arrangement and installation – Shaft alignment

o Alignment calculation

o Shaft alignment sighting

o GAP and SAG method

o Bearing loads

o Alignment checking after chocking

Material tests, workshop inspections and testing, certification

Propellers

o Classification requirements

o Propeller types

o Geometry of propeller

o Materials

o CPP control system

o Arrangement and installation

o Testing and certification

Tailshaft surveys

o Survey schemes

o Periodicity

o Scope of surveys for traditional propeller shafts

o Scope of surveys for other propulsion systems

Certificate

On completion of the training program, the student will be awarded:

A Certificate of Propeller and Shaft Installations, issued by Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore.

The Certificate of Propeller and Shaft Installations is obtained after completion of the course and passing the online test.

Hits per page