Oil and Gas
Back to the course catalogue

Slanger  - Kontroll - Vedlikehold - Norwegian version

Course information

Target group:

Vedlikeholdspersonell

Description:

Kurset gir en grunnleggende innføring i høytrykkslanger og kuplinger og er et naturlig grunnlag for drifts- og vedlikeholdspersonell som skal foreta inspeksjon og vedlikehold på høytrykksutstyr der slanger inngår som kritiske faktorer i systemet.

Kunne utføre forebyggende inspeksjoner og vedlikehold i henhold til etablerte prosedyrer og leverandørens bruksanvisninger, kunne registrere uregelmessigheter som f.eks høy temperatur, lekkasjer i slanger og kuplinger.

Hensikt:

Etter kurset skal deltagerne ha tilegnet seg kunnskap om høytrykkslanger og kuplinger for å kunne foreta visuell inspeksjon og kontroll for å ivareta sikkerheten, avdekke eventuelle lekkasjer slik at uønskede hendelser ikke oppstår.

Innhold:

Standarder og retningslinjer ( TR 1803 )

Merking og dokumentajon 

Sikkerhetskrav / HMS ved bruk av slanger og kuplinger 

Tabeller for slanger og kuplinger med oppbygning og forståelse 

Inspeksjon og kontroll av slanger

Definisjoner

Bruk av Hose, Dats Sheet

Vedlikeholdskonsept for slanger og kuplinger

Visuel inspeksjon. Gjenger, kuplinger og slanger

 Feil- og degraderingsmekanismer

 Slangelære inkl. Installasjonsgeometri

 Håndtering og oppbevaring av slanger


This course is only available in Norwegian.

Course classes Total hits: 0

View all
information icon
There are no available course dates for this course in the near future. Please contact Trainingportal, if you would like a quote on a in-house course or to receive information about when the course is set up again. Contact information, Trainingportal:
Telephone number: +47 24 15 55 55

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

E-mail : support@trainingportal.no