Oil and Gas

Course catalogue

hits
282
Course code: NOG-GSK-REP
Course type: Classroom course
Duration: 2 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 5990,-

The object of this course is to ensure that course participants maintain and update their knowledge of basic safety and emergency response.

 

After completing the course the students should have refreshed and upgraded their knowledge and proficiency in:

- The use of handheld fire extinguishers

- Lifesaving first aid

- Using an escape chute

- Correct use of a rescue suit with breathing apparatus

- Helicopter evacuation (HUET) (see comment under miscellaneous)

 

This course is valid for 48 months.

Course code: IKM-001
Course type: Classroom course
Duration: 2 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 6400,-

The main objective of the course in pressure testing is to provide each course participant the basic knowledge of the preparation, planning, execution and documentation of pressure testing as a discipline.

 

Focus on safety and proper selection of equipment is essential to prevent accidents and loss of assets.

 

Training will be made according to specific standards. The course will include a theoretical part, practical part and examinations.

 

Course Content

Theoretical part

The main tasks during the course will be:

- Different methods for pressure testing

- Performance of pressure testing

- Work Packages and drawings

- HSE

- Equipment for pressure testing

- Pressure and temperature theory

- Introduction in fittings and thread types

- Flanges, Gaskets and Bolts

- Valves

- Standards, calibration and documentation

 

Practice

The simulated practice test will be performed on a training jig under supervision of an instructor. There will be reviewed work packages for performing virtually work packages which will be out in the field.

Course code: TS-003
Course type: Classroom course
Duration: 2 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 9250,-

The course is only available in Norwegian

 

Kurset gir kjennskap til forskrifter, regelverk og retningslinjer for arbeids- og entringstillatelser i områder med brann- og helsefarlige produkt. I tillegg gis kjennskap til virkemåter og begrensninger for sensorer som måler brennbare gasser, oksygen og helsefarlige gasser, samt kunnskap om metoder for gassfriing og rengjøring av anlegg.

 

Rettet mot alle som arbeider i prosesser/områder hvor det kan oppstå eksplosjonsfarlige atmosfærer. 

 

Etter kurset skal deltakerne:

- kjenne forskrifter, regelverk og retningslinjer for arbeids- og entringstillatelser i områder med brann- og helsefarlige produkt

- virkemåter og begrensninger for sensorer som måler brennbare gasser, oksygen og helsefarlige gasser

- kunne metoder for gassfriing og rengjøring av anlegg

 

Innhold
- Regelverk for godkjenning av gasskontrollør
- Betjening av bærbare gassmåleinstrument til bruk ved gassmålinger for HC og O2
- Kontroll og vedlikeholdsrutiner for instrumentene
- Brann- og eksplosjonsteori
- Måleskalaen %LEL
- Sensorenes virkemåte
- Normer for forurensning i atmosfæren
- Risikofylt og ikke risikofylt entring
- Fremgangsmåte ved inertisering ved bruk av N2; samt lufting for sikker entring
- Relevante prosedyrer og instrukser
- Varsling og kommunikasjon samt praktisk bruk av radio
- Handlingsmønster ved uønskede hendelser og stans av arbeidet
- Teoretiske og praktiske gruppeoppgaver (tester gjøres i vårt prosessanlegg i vår 10” container)
Course code: TOS-005
Course type: Classroom course
Duration: 2 hours 30 minutes
Language: Norwegian
Price: From NOK 900,-

FSE first aid is a practical course, with a high number of skill training stations. FSE first aid module will Increase knowledge of life-saving first aid.

The course covers the followong subjects: The first assessment, burns and electrical burns, recovery position, the unconsciousness patient, CPR skill training.

Course code: KIS-025
Course type: Classroom course
Duration: 40 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 9600,-

Give safety delegates and working environment comittee (AMU) members the training required by the Working Environment Act, enabling them to perform their duties in a satisfactory manner.

This course emphasizes the central and provisions of the Work Environment Act and other regulations, and it teaches AMU members and safety delegates how to organize their tasks to achieve the desired results.

 

Course Content

- Acts and regulations 

- Organisational working environment 

- Physical environmental factors – noise – lighting - climate 

- Chemical environmental factors 

- Ergonomics 

- Psychosocial working environment 

- Accidents and preventive work 

- HSE policy 

- Management regulations and documentation 

- Initiative and follow up 

- HSE, during daily work. Communication

- Risk assessment, safety and ethics at work

 

The courses are held in Bergen, Drammen and Trondheim.

Course code: KOL-005
Course type: Classroom course
Duration: 5 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 9525,-

Hensikten med opplæringen er å gi blivende riggere en god teoretisk og praktisk opplæring i sikker bruk av riggutstyr, fallsikringssystemer og enkle løfteinnretninger.
Opplæringen skal gi riggere god innsikt i prinsippene for konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggoperasjoner unngåes.
 
Opplæringen gir også kunnskap om regler vedr. kontroll av riggutstyr, hvordan dette prinsipielt gjøres, og hvilken dokumentasjon som skal forefinnes før riggutstyr tas i bruk.
Riggerne skal også kunne vise til riktig bruk av fallsikringssystemer,
barrierer/sperremateriell og kunne vurdere egne og andre sin plassering under riggoperasjonen. HMS er en styrende faktor for riggere, de skal ha nok kunnskap om alle momenter som skal være med i en risikoanalytisk gjennomføring som f. eks SJA.

 
Kursinnhold
• Gjennomgang av krav i NORSOK standard R003N
• Bruk av taljer og enkle løfteinnretninger
• Mekanikk - hvordan krefter virker på forskjellige konstruksjoner
• Løfteutstyr
• Oppstillingskontroll
• Bruk av fallsikringssystemer

Course code: IKM-005
Course type: Classroom course
Duration: 4 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 11000,-

Kursinnhold:
Kurset tar for seg følgende tabeller i EN1591-4:2013:
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 og 10.

Hovedoppgavene under opplæringen vil være:
- Hva skjer når du tiltrekker bolter og muttere
- Pakninger / tetningsringer – Typer og applikasjoner og installasjon
- Flenstetningspor / overflateruhet
- Rett montering av flensforbindelser
- Smøremiddel på bolter og mutter
- Sikker bolt last verdi for bolten
- Viktigheten av den gjenværende bolt lasten
- Metoder for bolt opptrekking
- Manuelt vri verktøy
- Hydrauliske muttertrekkere
- Hydraulisk strekkverktøy
- Typer flenser
- Rør detaljer
- Prosedyrer og rapportering
- Skjeve forbindelser (ikke parallelle flenser)

Har du behov for å få svar på tekniske spørsmål rundt våres kurssenter eller kurs tilbud utover det som ligger tilgjengelig på  http://www.trainingportal.no  så vennligst ta kontakt på mail: kurs.ikmtesting@IKM.no eller ring Tor Arne Johannesen; 48 89 45 52

Course code: NOG-GSK
Course type: Classroom course
Duration: 5 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 9490,-

The object of this course is to motivate participants to actively contribute to a better and safer working environment. The course emphasises preventative measures that can prevent harm to people, the environment and equipment.

 

Course Content

After completing the course the students should have acquired basic knowledge of and proficiency in:

- HSE culture

- Prevention of work accidents

- Use of relevant fire fighting and rescue equipment

- Lifesaving first aid

- Collective evacuation aids

- Correct use of rescue suits with breathing apparatus

- Helicopter evacuation (HUET)

 

The course aims to create positive attitudes to the term HSE culture and an understanding of the importance of the social and physical working environment to life, health and values, both at work and during leisure time.

 

The course is valid for 48 months.

Course code: NOG-OFI100-REP
Course type: Classroom course
Duration: 2 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 8900,-

The object of this course is to help course participants maintain and develop their knowledge, skills and attitudes regarding their role in an emergency response situation.

 

This course consists of a representative selection of the material from the Fire Team – Basic Course, adapted to participants’ previous knowledge, with major emphasis on practical training and drills.

 

This course is valid for 24 months.

Course code: KIS-016
Course type: Classroom course
Duration: 24 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 14865,-

Kurset tilfredsstiller kravet om dokumentert opplæring i "Forskrift om bruk av arbeidsutstyr" best. nr. 555, Norsok R-003N og OLF 116, og gjennomføres med teori og praksis etter opplæringsplan O-2.6.

Opplæringen avsluttes med teoretisk og praktisk prøve.

 

Kursinnhold

- Uønskede hendelser

- Aktuelt regelverk

- Valg av lastbærere

- Brukerkontroll

- Oppstillingskontroll

- Planlegging av innlasting

- Innfestingspunkt og sikring av last

- Krefter som påvirker lasten

- Sperremateriell

- Dokumentasjon

- Bruk av personlig verneutstyr

 

Det forutsettes at deltakerne har gjennomført og bestått "Bruk av løfteredskap" (stroppekurs) modul 2.3 eller stroppekurs offshore modul O-1.1.

 

Kurset avholdes i Bergen og Kristiansund.

Course code: NOG-143-2
Course type: Classroom course
Duration: 3 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 7800,-
Kurset er utviklet i henhold til Norsk olje og gass plan for opplæring – kurs i fittings og small bore systemer.
Kurset skal gi deltageren grunnleggende kunnskap om oppbygging, virkemåte, montering, testing og vedlikehold av tubing-systemer med tilhørende fittings.
Kurset er en kombinasjon av teori og praksis og avsluttes med en nettbasert eksamen.
Kurskjøper oppfordres til å ta kontakt med aktuelt operatørselskap for å få informasjon om hvilke kurstilbydere det enkelte operatørselskap aksepterer.
 
Kursinnhold

Fittings
- Hovedtyper og deres virkemåte
- Problematikk: Sammenblanding av produsenter
- 1.gangs montering
- Gjenmontering
- Formontering
- Montasje verifisering
- Verktøy
 
Gjenger
- Gjengetyper og deres identifikasjon
- Fare for kaldsveising
- Gjengetabeller
- Gjengetetninger
- Krav til innskrudde gjenger i NPT-gjengeforbindelser
- Tetningsmåter
- Adaptere
 
Tubing
- Materialforståelse (galvaniske effekter). Henvisning til NORSOK M-001 og styrende dokumentasjon hos oppdragsgivere.
- Korrosjon
- Dimensjoner / veggtykkelse
- Merking / sertifisering
- Hvordan behandle tubing korrekt fra produksjon til ferdig montasje
- Forberedelser av tubing for montasje
- Råd knyttet til legging og bøying av tubing
- Bruk av ekspansjonssløyfer for å unngå utmatting
 
Høytrykk-fittings
- Hva menes med høytrykk
- Hvilke typer tubing-fitting (fabrikat) brukes typisk på norske anlegg for høytrykk
Course code: NS-1591-REP
Course type: Classroom course
Duration: 1 day
Language: Norwegian
Price: From NOK 4000,-

The course provides knowledge about preparation, planning, execution and documentation of assembling the bolted connections. The course is a combination of theory and practice and concludes with a theoretical test and a practical test with sensor.

The main objective is to provide the necessary expertise, both knowledge and skills to executive responsible person to dismantle, assemble and attract bolted connections in accordance with EN 1591-4 chapter 8.

The timetable covers the following tables in EN 1591-4: 2013: 1, 2, 3, 6, 7, 8 and 9.

Course code: KOL-008
Course type: Classroom course
Duration: 24 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 6900,-

Only in Norwegian

Hensikten med opplæringen er å gi blivende vinsjoperatører en god teoretisk og praktisk opplæring i skikk og bruk av vinsjer med tilhørende utstyr. Opplæringen skal gi brukerne god innsikt i prinsippene for elektrisk pneumatisk og hydraulisk drevet vinsjer sin konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med vinsjoperasjoner unngås.

Course code: NOG-OSC1141
Course type: Classroom course
Duration: 4 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 18900,-

The object of this course is to provide participants with basic knowledge and skills regarding helicopter operations, for both normal and emergency operations on the helideck, including safety routines and accident prevention. Participants also receive training on the relevant fire, rescue and protective equipment found on the helideck.

 

Course Content

- Laws and regulations

- Weather reporting, communication and routines

- Helideck regulations and guidelines

- Dangerous cargo

- Aviation fuel

- The responsibilities and tasks of the helideck crew during emergencies and abnormal operations

- The responsibilities and tasks of the helideck crew during normal operations

- Human factors

- Types of helicopters

- Fire theory

- The different extinguishing agents and their use

- Practice in fire fighting at a safety centre/school

 

This course is valid for 24 months.

Course code: NOG-OSC1141-REP
Course type: Classroom course
Duration: 2 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 9000,-

The object of this course is to help participants maintain and develop their knowledge, skills and attitudes regarding their operational / emergency response function.

 

Course Content

Portions of this course will include group discussion and exchange of experiences, led by a helicopter pilot in active offshore service or with experience from offshore flying:

- Experiences from helideck service

- Improvement potential

 

Participants should also be able to: 

- Learn from the experience and incidents of other helideck personnel.

- Transfer their own experience as heliguards/HLO to other helideck crews.

 

This course is valid for 24 months.

Course code: TS-007
Course type: Classroom course
Duration: 3 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 13200,-

The course for you that must issue a work certificate according to the Norwegian Labor Authority’s regulations nr 1357 “Regulations for execution of work», and is to be registered as a Gas tester offshore or in ship yard, chemical or petro-chemical plants.

Content:

HES – datasheets and physical/chemical terms.Fire and explosion theory with practical demonstrations.Measuring principle, function and limitations for: sensors for flammable gas, oxygen and hazardous substances.Regulations and guidelines.Operation and use of gas measuring instruments.Quality control of equipment and personnel.LRA (low radioactive deposition)Measuring methods benzene.Dangers of static electricityZone classificationGas freeing and cleaning methodsDangers of H2S and benzene exposurePreparations for safe entry and correct use of protective equipment.Work permits and safe job analysis (WP/SJA)Group tasks: Develop plan for nitrogen purging, valve and blinding plan according to procedure for preparations before and after maintenance. Gas freeing: Practical group task in our mobile course container (miniature process facility).Practical and written exam

 

Course code: KOL-002
Course type: Classroom course
Duration: 16 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 6050,-

Kurset gir deltagerne grunnopplæring i sikker bruk av hydraulisk kran. Opplæringen gir god innsikt i prinsippene for kraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Opplæringen dekker kompetansekrav i NORSOK standard R003N for Kranfører G20.

 

Kursinnhold

- Oppbygging av forskjellige typer hydrauliske kraner

- Gjennomgang av aktuelle lover og forskrifter

- Mekanikk - krefter som virker på forskjellige konstruksjoner

- Hydraulikksystemer, pumper, ventiler - virkemåter

- Sakkyndig kontroll og kranens dokumenter

- Kapasiteter - tabellbruk

- Kranførerinstruks

- Ståltau til kraner og vinsjer

- Tromler - ståltauskiver

- Sikker bruk av løfteredskap 

 

Det forutsettes at deltagerne har gjennomført og bestått ”Stroppekurs” (Modul 1.1 og 2.3)

Course code: IKM-004
Course type: Classroom course
Duration: 1 day
Language: Norwegian
Price: From NOK 3000,-

Hensikten med kurset er å repeter grunnleggende kunnskaper og ferdighet, til utførende ansvarlig person som skal demontere, montere og for spenne bolter i henhold til NS EN 1591-4 kapittel 8

Praktisk informasjon:
Re sertifiseringen er basert på 1 dag og består av klasseromsundervisning og praktiske oppgaver
Kurset avsluttes med en teoretisk og praktisk eksamen med sensor.
Etter man har bestått teoretisk og praktisk eksamen er man sertifisert for nye 5 år men følgende punkter må i varetas for at det skal vare ut 5 års perioden:
- Sertifisert personell skal ikke ha hatt avbrudd i arbeid med bolte arbeid for en periode på over seks måneder.
- Ved utførelse av arbeid på boltede forbindelser, skal det ikke foreligge noen grunn til å stille spørsmål om den faglige kompetansen til sertifisert personell.

Hvis disse vilkårene ikke oppfylles, skal sertifiseringen trekkes tilbake.
 
Kursinnhold:
Kurset tar for seg følgende tabeller i EN1591-4:2013:
1, 2, 3, 6, 7, 8 og 9.

 

Course code: NOG-OSE114-REP
Course type: Classroom course
Duration: 2 days
Language: Norsk
Price: From NOK 6500,-

The object of this course is to help participants maintain and develop their knowledge, skills and attitudes regarding their operational / emergency response function.

 

A representative selection of the content of the Small MOB Boat Basic Course adapted to participants’ previous knowledge, with major emphasis on practical training and drills.

 

This course is valid for 24 months.

Course code: KOL-001
Course type: Classroom course
Duration: 24 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 4500,-

Dette kurset gir grunnleggende sikkerhetsopplæring for anhuker/stropper og signalgiver. Kurset er beregnet på personell som skal benytte løfteredskap i sin arbeidssituasjon. Kurset er grunnleggende for alle som skal bli kranoperatører. Eleven skal gjennomføre teorimodul 1.1 (8 timer) og modul 2.3 (16 timer). For offshore tilsvarer kurset O-1.1 (Fagplan 2702).

Kurset er faglig oppdatert og vil gi deltagerne meget bra kompetanseheving.

 

Kursinnhold
- Lover og forskrifter
- Kort innføring i håndtering av farlig gods
- HMS – helse, miljø og sikkerhet
- Sakkyndig kontroll
- Oppbygging av løfteredskap
- Kasseringsregler for løfteredskap
- Ståltau, kjettingredskap, fiberstropper og sjakler med mer.
- Sikker bruk av løfteutstyr
- Bruk av tabell for riktig valg av løfteutstyr
- Signaler - tegn
- Vektbedømmelse

- Ståltau - heisetau

Hits per page
| 1 ... |