Oil and Gas

Course catalogue

hits
163
Course code: NOG-GSK-REP
Course type: Classroom course
Duration: 2 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 7500,-

The object of this course is to ensure that course participants maintain and update their knowledge of basic safety and emergency response.

 

After completing the course the students should have refreshed and upgraded their knowledge and proficiency in:

- The use of handheld fire extinguishers

- Lifesaving first aid

- Using an escape chute

- Correct use of a rescue suit with breathing apparatus

- Helicopter evacuation (HUET) (see comment under miscellaneous)

 

This course is valid for 48 months.

Course code: IKM-001
Course type: Classroom course
Duration: 2 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 6400,-

The main objective of the course in pressure testing is to provide each course participant the basic knowledge of the preparation, planning, execution and documentation of pressure testing as a discipline.

 

Focus on safety and proper selection of equipment is essential to prevent accidents and loss of assets.

 

Training will be made according to specific standards. The course will include a theoretical part, practical part and examinations.

 

Course Content

Theoretical part

The main tasks during the course will be:

- Different methods for pressure testing

- Performance of pressure testing

- Work Packages and drawings

- HSE

- Equipment for pressure testing

- Pressure and temperature theory

- Introduction in fittings and thread types

- Flanges, Gaskets and Bolts

- Valves

- Standards, calibration and documentation

 

Practice

The simulated practice test will be performed on a training jig under supervision of an instructor. There will be reviewed work packages for performing virtually work packages which will be out in the field.

Course code: IKM-005
Course type: Classroom course
Duration: 3-4 days (see speci ...
Language: Norwegian
Price: From NOK 12000,-

Kurset er basert på 4 dager og består av klasseromsundervisning og praktiske oppgaver der hydrauliske vri og strekkverktøy samt momentnøkkel blir gjennomgått.

 

Kurset avsluttes med en teoretisk og praktisk eksamen med sensor. 

Kursinnhold:
Kurset tar for seg følgende tabeller i EN1591-4:2013:
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 og 10.

Hovedoppgavene under opplæringen vil være:
- Hva skjer når du tiltrekker bolter og muttere
- Pakninger / tetningsringer – Typer og applikasjoner og installasjon
- Flenstetningspor / overflateruhet
- Rett montering av flensforbindelser
- Smøremiddel på bolter og mutter
- Sikker bolt last verdi for bolten
- Viktigheten av den gjenværende bolt lasten
- Metoder for bolt opptrekking
- Manuelt vri verktøy
- Hydrauliske muttertrekkere
- Hydraulisk strekkverktøy
- Typer flenser
- Rør detaljer
- Prosedyrer og rapportering
- Skjeve forbindelser (ikke parallelle flenser)

Praktiske opplysninger:

Oppmøte adresse kurs; IKM Kurs og kompetansesenter,

Ljosheimvegen 16, N-4051 Sola

Avbestilling
Ved avbestilling senere en syv dager før kursstart, belastes Kunden med full pris. En kunde kan endre på hvem som deltar på kurset til en dag før kursstart uten at kursavgiften økes.
Ved sykdomsfrafall må gyldig legeerklæring fremvises for at kursavgiften skal bortfalle.Vi tar forbehold om avlysning av kurs ved sykdom, for få påmeldte eller force majeure.

Tidspunkt
Første kurs dag kl. 09:00, til ca. kl. 15.30. 
påfølgende dager 08:30 til ca. 15:30

Tekniske forespørsler angående kurssenteret

Har du behov for å få svar på tekniske spørsmål rundt våres kurssenter eller kurs tilbud utover det som ligger tilgjengelig på  http://www.trainingportal.no  så vennligst ta kontakt på mail: kurs.ikmtesting@IKM.no eller ring 48 89 45 52 Tor Arne Johannesen

-------------------------------------------------------

 

Course code: IKM-004
Course type: Classroom course
Duration: 1 day
Language: Norwegian
Price: From NOK 3500,-

Hensikten med kurset er å repeter grunnleggende kunnskaper og ferdighet, til utførende ansvarlig person som skal demontere, montere og for spenne bolter i henhold til NS EN 1591-4 kapittel 8

Praktisk informasjon:
Re sertifiseringen er basert på 1 dag og består av klasseromsundervisning og praktiske oppgaver
Kurset avsluttes med en teoretisk og praktisk eksamen med sensor.
Etter man har bestått teoretisk og praktisk eksamen er man sertifisert for nye 5 år men følgende punkter må i varetas for at det skal vare ut 5 års perioden:
- Sertifisert personell skal ikke ha hatt avbrudd i arbeid med bolte arbeid for en periode på over seks måneder.
- Ved utførelse av arbeid på boltede forbindelser, skal det ikke foreligge noen grunn til å stille spørsmål om den faglige kompetansen til sertifisert personell.

Hvis disse vilkårene ikke oppfylles, skal sertifiseringen trekkes tilbake.
 
Kursinnhold:
Kurset tar for seg følgende tabeller i EN1591-4:2013:
1, 2, 3, 6, 7, 8 og 9.

 

Course code: TS-003
Course type: Classroom course
Duration: 2 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 9250,-

The course is only available in Norwegian

 

Kurset gir kjennskap til forskrifter, regelverk og retningslinjer for arbeids- og entringstillatelser i områder med brann- og helsefarlige produkt. I tillegg gis kjennskap til virkemåter og begrensninger for sensorer som måler brennbare gasser, oksygen og helsefarlige gasser, samt kunnskap om metoder for gassfriing og rengjøring av anlegg.

 

Rettet mot alle som arbeider i prosesser/områder hvor det kan oppstå eksplosjonsfarlige atmosfærer. 

 

Etter kurset skal deltakerne:

- kjenne forskrifter, regelverk og retningslinjer for arbeids- og entringstillatelser i områder med brann- og helsefarlige produkt

- virkemåter og begrensninger for sensorer som måler brennbare gasser, oksygen og helsefarlige gasser

- kunne metoder for gassfriing og rengjøring av anlegg

 

Innhold
- Regelverk for godkjenning av gasskontrollør
- Betjening av bærbare gassmåleinstrument til bruk ved gassmålinger for HC og O2
- Kontroll og vedlikeholdsrutiner for instrumentene
- Brann- og eksplosjonsteori
- Måleskalaen %LEL
- Sensorenes virkemåte
- Normer for forurensning i atmosfæren
- Risikofylt og ikke risikofylt entring
- Fremgangsmåte ved inertisering ved bruk av N2; samt lufting for sikker entring
- Relevante prosedyrer og instrukser
- Varsling og kommunikasjon samt praktisk bruk av radio
- Handlingsmønster ved uønskede hendelser og stans av arbeidet
- Teoretiske og praktiske gruppeoppgaver (tester gjøres i vårt prosessanlegg i vår 10” container)
Course code: TOS-005
Course type: Classroom course
Duration: 2 hours 30 minutes
Language: Norwegian
Price: From NOK 1100,-

FSE first aid is a practical course, with a high number of skill training stations. FSE first aid module will Increase knowledge of life-saving first aid.

The course covers the followong subjects: The first assessment, burns and electrical burns, recovery position, the unconsciousness patient, CPR skill training.

Course code: KOL-005
Course type: Classroom course
Duration: 5 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 14000,-

Hensikten med opplæringen er å gi blivende riggere en god praktisk grunnopplæring i sikker bruk av riggerutstyr. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for riggutstyrets konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggoperasjoner unngås. Riggoperasjon: Bruk og sammenstilling av transportabelt løfteutstyr og/ eller manuelle/ kraftdrevne vinsjer, taljer etc. som benyttes ved horisontal og/ eller vertikal forflytning av last. Opplæringen dekker den nødvendige teoretiske og praktiske opplæringen som er nødvendig for å kunne gjennomføre selvstendige riggoperasjoner. Opplæringen avsluttes med en praktisk prøve.

 

Modul O-2.2: Fallsikring - Søylesvingkran / enkel traverskran - Taljer / vinsjer. (16 timer opplæring).

Modul O-3.2: Rigging (32 timer opplæring) Beviset kan utstyres med opplæringsbedriftens/virksomhetens logo.



This course is only available in Norwegian.

Course code: NOG-143-2
Course type: Classroom course
Duration: 1-3 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 7900,-
Kurset er utviklet i henhold til Norsk olje og gass plan for opplæring – kurs i fittings og small bore systemer.
Kurset skal gi deltageren grunnleggende kunnskap om oppbygging, virkemåte, montering, testing og vedlikehold av tubing-systemer med tilhørende fittings.
Kurset er en kombinasjon av teori og praksis og avsluttes med en nettbasert eksamen.
Kurskjøper oppfordres til å ta kontakt med aktuelt operatørselskap for å få informasjon om hvilke kurstilbydere det enkelte operatørselskap aksepterer.
 
Kursinnhold

Fittings
- Hovedtyper og deres virkemåte
- Problematikk: Sammenblanding av produsenter
- 1.gangs montering
- Gjenmontering
- Formontering
- Montasje verifisering
- Verktøy
 
Gjenger
- Gjengetyper og deres identifikasjon
- Fare for kaldsveising
- Gjengetabeller
- Gjengetetninger
- Krav til innskrudde gjenger i NPT-gjengeforbindelser
- Tetningsmåter
- Adaptere
 
Tubing
- Materialforståelse (galvaniske effekter). Henvisning til NORSOK M-001 og styrende dokumentasjon hos oppdragsgivere.
- Korrosjon
- Dimensjoner / veggtykkelse
- Merking / sertifisering
- Hvordan behandle tubing korrekt fra produksjon til ferdig montasje
- Forberedelser av tubing for montasje
- Råd knyttet til legging og bøying av tubing
- Bruk av ekspansjonssløyfer for å unngå utmatting
 
Høytrykk-fittings
- Hva menes med høytrykk
- Hvilke typer tubing-fitting (fabrikat) brukes typisk på norske anlegg for høytrykk
Course code: NS-1591-REP
Course type: Classroom course
Duration: 1 day
Language: Norwegian
Price: From NOK 4500,-

The course provides knowledge about preparation, planning, execution and documentation of assembling the bolted connections. The course is a combination of theory and practice and concludes with a theoretical test and a practical test with sensor.

The main objective is to provide the necessary expertise, both knowledge and skills to executive responsible person to dismantle, assemble and attract bolted connections in accordance with EN 1591-4 chapter 8.

The timetable covers the following tables in EN 1591-4: 2013: 1, 2, 3, 6, 7, 8 and 9.

Course code: MAE-006
Course type: Classroom course
Duration: 5 days
Language: English, Norwegian
Price: From NOK 18900,-

After completing this course, participants will have the knowledge required to pass the IWCF Certification test. The IWCF Certification in Norway is a government imposed certificate for leading well service personnel and must be renewed every two years.

 

Course Content

- Self-study before the course starts

- Teaching and assignments

- Practical exercises on simulator

- The course ends with IWCF certification test

- Main reasons for well bore kick

- Interpretation of welll bore signals indicating a kick

- Shut-in procedures

- Well control calculations

- Circulations methods

- Simulator exercises

Course code: VTK-004
Course type: Classroom course
Duration: 3 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 10395,-

Only in Norwegian

Hovedmålet med kurset er å skape gode holdninger, gi deltakerne god kjennskap til sikkerhetsrutiner og hindre at liv og helse går tapt.

Kurset går over tre dager og skal gi deltakerne grundig opplæring i gassmåling før entring av lukkede rom.



Kursinnhold
- Forskrifter og retningslinjer for arbeids- og entringstillatelser i lukkede rom
- Virkemåter og begrensninger for bærbare gassmålere/detektorer
- Hvilke typer sensorer måler brennbare gasser, oksygen og helsefarlige gasser
- Måling før entring og kontinuerlig overvåking av brennbare/helsefarlige gasser og oksygen i arbeidsatmosfæren med bærbare gassmålingsintrument
- Prosedyrer for gassmålingsintrument ved klargjøring, betjening, kalibrering og vedlikehold
- Brann- og eksplosjonsteori
- Tilltaks- og grenseverdier for eksponering
- Risikovurdering av arbeidsatmosfæren før entring
- Handlingsmønster ved uønskede hendelser og stans av arbeidet
- Ulike typer åndedrettsvern - fra filter til trykkluft
- Klargjøring, betjening/bruk og daglig vedlikehold av luftforsynt åndedrettsvern

Course code: NOG-OFI100-REP
Course type: Classroom course
Duration: 2 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 9900,-

The object of this course is to help course participants maintain and develop their knowledge, skills and attitudes regarding their role in an emergency response situation.

 

This course consists of a representative selection of the material from the Fire Team – Basic Course, adapted to participants’ previous knowledge, with major emphasis on practical training and drills.

 

This course is valid for 24 months.

Course code: KOL-002
Course type: Classroom course
Duration: 16 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 8400,-

Hensikten med kurset er å gi blivende kranførere god teoretisk og praktisk grunnopplæring på fastmonterte hydrauliske kraner. Kurset gir elevene god innsikt i prinsippene for kranens konstruksjon og virkemåte. Etter endt kurs med bestått teoretisk prøve vil denne sammen med bestått praktisk kjøreprøve være grunnlaget for utstedelse av kranførerbevis G20 Fastmontert hydrauliske kraner.

Opplæringen dekker kompetansekrav i NORSOK standard R003N for Kranfører G20. 

Kursinnhold
- Innledning
- Konstruksjon
- Hydraulikk
- Mekanikk
- Lover / forskrifter / standarder
- Ståltau / vinsj / blokker
- Dokumentasjon
- Sikkerhetsbestemmelser
- Løfteredskap
- Øvingsoppgaver
- Eksamen

This course is only available in Norwegian.

Course code: NOG-OSC1141-REP
Course type: Classroom course
Duration: 2 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 11500,-

The object of this course is to help participants maintain and develop their knowledge, skills and attitudes regarding their operational / emergency response function.

 

Course Content

Portions of this course will include group discussion and exchange of experiences, led by a helicopter pilot in active offshore service or with experience from offshore flying:

- Experiences from helideck service

- Improvement potential

 

Participants should also be able to: 

- Learn from the experience and incidents of other helideck personnel.

- Transfer their own experience as heliguards/HLO to other helideck crews.

 

This course is valid for 24 months.

Course code: NS-1591
Course type: Classroom course
Duration: 4 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 14000,-

An important part of Hytorc Norway's overall concept is courses and training in working on flanges and bolted connections. We have been involved in the development of courses since OLF started its Gas Leakage Project in 2003 and up to today's requirements which are in accordance with NS-EN 1591-4.


The industry's requirements for training have yielded results in the form of a significant reduction in the number of leaks both on and offshore. Executing operators gain better understanding and increased competence, which also provides a safer everyday life in this important work.

Basic courses in flange work run over four days of theoretical and practical training. Examination is carried out for both parts and upon passing, this gives an approval that is valid for five years.

Within the expiration date, a one-day refresher course must be completed, which, upon passing, gives a new five-year validity.

In Stavanger and Bergen, courses are conducted in new adapted premises. In addition, we have the opportunity to hold complete courses at the customers.

The main goal of the course is to provide the necessary and required training to be able to perform independent work on flanges and bolted connections.

The timetable covers the following tables in
NS EN 1591-4: 2013: 1, 2, 3, 6, 7 and 8.


Course code: NOV-002
Course type: Classroom course
Duration: 24 hours
Language: Norsk
Price: From NOK 22500,-

Dette kurset tilfredsstiller krav i Norsok R-003 tillegg B.8 og B.9 vedlikehold og verifikasjon av kompetanse. Simulator trening bør gjennomføres minst hvert tredje år for kranoperatører G5 offshorekran, dekksoperatører kan delta for å øke risikoforståelse, holde seg oppdatert på regelverk.

Målsetningen med kurset er at kranoperatør skal tilegne seg tilstrekkelig kunnskap om sikker bruk av G5 offshorekraner til å håndtere last internt på innretning, til og fra fartøy mellom faste eller flytende innretninger og undervannsløft på en sikker måte. Risikoforståelse, riktig adferd, teknisk systemforståelse og krav i NORSOK R-003 er hovedfokus under gjennomføring.


Kursinnhold: 
- Kartlegging av kompetanse
- Kjennskap til ulykker innen kran- og løfteoperasjoner
- Lover, forskrifter, standarder og brukermanual
- NORSOK R-003 sikker bruk av løfteutstyr
- Løfteinnretningens tekniske oppbygning og virkemåte
- Løfteinnretningens sikkerhetssystemer
- Vedlikehold og sakkyndig kontroll
- Planlegging av løfteoperasjoner
- Simulatortrening: kritiske løfteoperasjoner, personalløft med MOB-båt/personalbasket og løft under marginale værforhold
- Simulatortrening: Bruk av sikkerhetssystemer, AOPS, MOPS, nødlåring og nødkjøring
- Simulatortrening: fokus på personlig faktor og reaksjonsmøter
- Evaluering etter hver øvelse i simulator
- Teoretisk eksamen


Påmelding

- Påmeldingsskjema skal fylles ut og returneres sammen med en PO eller akseptert betalingsmetode.
- PO eller akseptert betalingsmetode kan sendes til RA-NOR-AMAdminSupport@nov.com. 
- Ordrebekreftelse og Joining Instruction vil bli sendt så snart deltakeren har fått plass.


Kansellering

- Hvis kjøper kansellerer mindre enn tretti (30) dager før oppstartsdato, vil kjøper bli belastet 100% av beløpet for opplæringen.
- Selger forbeholder seg retten til å kansellere og / eller planlegge ny dato på kurs med lav påmelding opptil to (2) uker før startdato for kurset.


No show

Ved manglende oppmøte, forbeholder selger seg retten til å fakturere kjøper for "no show" 100 % av beløpet for opplæringen.

 

NATIONAL OILWELL VARCO, L.P. OG DETS AFFILIATER VILKÅR OG BETINGELSER gjelder for alle kurs. 

Course code: NOG-143-1
Course type: Classroom course
Duration: 4 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 19500,-

The course is in accordance with the Norwegian oil and gas training curricula - courses in valve technology.  The course is a combination of theory and practical application and concludes with a web-based exam, which takes about 2 hours to complete.


This training will help participants make their daily work with valves simpler and safer.
 
Course Content
- Operate different valve types optimally
- See the difference between the different types of valves
- See if valves are functioning properly
- Test valves
- Perform 1st line maintenance
- Ensure that valves are and remain atmospherically sealed
- Dismantle and install valves on the line

Course code: KOL-001
Course type: Classroom course
Duration: 24 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 8000,-

Hovedmål med kurset er å gi personer som skal utøve rollene som signalgiver, anhuker, dekksoperatør, boredekksarbeider, rigger og operatør av løfteinnretning opplæring i vurdering og forståelse av farer samt sikker bruk, vedlikehold, daglig kontroll og kasseringsregler for ulike typer løfteredskap. Anhuker og signalgiver skal samhandle og kommunisere med operatør av løfteinnretning i enhver løfteoperasjon på en slik måte at uønskede hendelser unngås.

 

Kursinnhold
- Innledning
- Lover, forskrifter og standarder
- Personlig verneutstyr og farlig gods
- Krav til signaldgiver og anhuker
- Planlegge, gjennomføre og evaluere
- Oppbevaring, bruk og kontroll av løfteredskaper
- Sikkerhet for personell
- Kritiske løfteoperasjoner
- Løftetabeller
- Praktisk bruk løfteredskaper
- Evaluering og avsluttende prøve

 

Modul 1.1 (8 timer) Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser 

Modul 2.3 (16 timer) G11- Løfteredskap 



This course is only available in Norwegian.

Course code: NOG-OSC1141
Course type: Classroom course
Duration: 4 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 19550,-

The object of this course is to provide participants with basic knowledge and skills regarding helicopter operations, for both normal and emergency operations on the helideck, including safety routines and accident prevention. Participants also receive training on the relevant fire, rescue and protective equipment found on the helideck.

 

Course Content

- Laws and regulations

- Weather reporting, communication and routines

- Helideck regulations and guidelines

- Dangerous cargo

- Aviation fuel

- The responsibilities and tasks of the helideck crew during emergencies and abnormal operations

- The responsibilities and tasks of the helideck crew during normal operations

- Human factors

- Types of helicopters

- Fire theory

- The different extinguishing agents and their use

- Practice in fire fighting at a safety centre/school

 

This course is valid for 24 months.

Course code: TS-007
Course type: Classroom course
Duration: 3 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 13200,-

The course for you that must issue a work certificate according to the Norwegian Labor Authority’s regulations nr 1357 “Regulations for execution of work», and is to be registered as a Gas tester offshore or in ship yard, chemical or petro-chemical plants.

Content:

HES – datasheets and physical/chemical terms.Fire and explosion theory with practical demonstrations.Measuring principle, function and limitations for: sensors for flammable gas, oxygen and hazardous substances.Regulations and guidelines.Operation and use of gas measuring instruments.Quality control of equipment and personnel.LRA (low radioactive deposition)Measuring methods benzene.Dangers of static electricityZone classificationGas freeing and cleaning methodsDangers of H2S and benzene exposurePreparations for safe entry and correct use of protective equipment.Work permits and safe job analysis (WP/SJA)Group tasks: Develop plan for nitrogen purging, valve and blinding plan according to procedure for preparations before and after maintenance. Gas freeing: Practical group task in our mobile course container (miniature process facility).Practical and written exam

 

Hits per page