Oil and Gas

Course catalogue

hits
18
Course code: MUK-034
Course type: E-learning course
Duration: 30 minutes
Language: English
Price: NOK 500,-

Course Goal: This course aims to provide an introduction to corrosion in the Oil and Gas Industry

 

Target Audience: All relevant personnel

 

Learning Objectives

 

LO1 Define what is meant by corrosion and explain why it poses a risk to the Oil and Gas Industry

LO2 Identify areas where corrosion is commonly found in oil and gas facilities

LO3 Identify the elements which are necessary for corrosion to occur

LO4 Identify the main corrodents found in oil and gas facilities and explain how these can cause corrosion

LO5 Identify different types of corrosion

LO6 Explain how corrosion can impact wells and flowlines

LO7 Explain how corrosion can impact plant and pipelines

LO8 Explain how corrosion can impact gas systems

LO9 Explain how corrosion can impact water systems

LO10 Explain how corrosion can impact deadleg areas

LO11 Identify areas where external corrosion is most prevalent

LO12 Describe corrosion control measures

LO13 Explain how to play your part in minimising corrosion

Course code: MUK-065
Course type: E-learning course
Duration: 30 minutes
Language: English
Price: NOK 500,-

Who is this course for?

Trainee Oil and Gas Operations Technicians and Maintenance Personnel

 

Is previous experience required?

You do not need prior knowledge or experience to complete this course.

 

How will this course benefit me?

This course aims to provide an overview of the Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) system

 

How will this course benefit my company?

By ensuring you have an overview of the Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) system

 

What standards are referred to in this course?

Minimum Efficiency Reporting Value (MERV)

 

Is there an assessment?

Once you have completed the course, you will be asked a series of questions to check your knowledge and understanding. These are based on the learning objectives for the course and have a pass mark of 80%.

Course code: MUK-064
Course type: E-learning course
Duration: 30 minutes
Language: English
Price: NOK 500,-

Who is this course for?

Personnel who require awareness and understanding of the hazards and controls of common compressed air uses.

 

Is previous experience required?

You do not need prior knowledge or experience to complete this course.

 

How will this course benefit me?

This course aims to encourage the safe use of compressed air and describes the ways in which compressed air can be dangerous as well as how to minimise the risks of such dangers occurring

 

How will this course benefit my company?

By ensuring you are introducted  to safe use of compressed air and describes the ways in which compressed air can be dangerous as well as how to minimise the risks of such dangers occurring

 

What standards are referred to in this course?

This course does not refer to specific legislation or standards but is written according to industry best practice.

 

Is there an assessment?

Once you have completed the course, you will be asked a series of questions to check your knowledge and understanding. These are based on the learning objectives for the course and have a pass mark of 80%.

Course code: MUK-068
Course type: E-learning course
Duration: 20 minutes
Language: English
Price: NOK 500,-

Who is this course for?

For all personnel who are involved in working with gas turbines.

 

Is previous experience required?

No previous experience is required to complete this course.

 

How will this course benefit me?

This course aims to provide an introduction to gas turbines and how they are designed and operated.

 

How will this course benefit my company?

The course will benefit companies by ensuring that all relevant personnel have an understanding of gas turbines and how they are designed and operated.

 

What standards are referred to in this course?

No standards or regulations are referenced in this course.

 

Is there an assessment?

Once you have completed the course, you will be asked a series of questions to check your knowledge and understanding. These are based on the learning objectives for the course and have a pass mark of 80%.

Course code: MUK-142
Course type: E-learning course
Duration: 15 minutes
Language: English
Price: NOK 500,-

Who is this course for?

Personnel requiring an awareness or understanding of flare systems.

 

Is previous experience required?

You do not need prior knowledge or experience to complete this course.

 

How will this course benefit me?

This course provides an overview of flare systems.

 

How will this course benefit my company?

By ensuring you have an overview of flare systems.

 

What standards are referred to in this course?

This course does not refer to specific legislation or standards but is written according to industry best practice.

 

Is there an assessment?

Once you have completed the course, you will be asked a series of questions to check your knowledge and understanding. These are based on the learning objectives for the course and have a pass mark of 80%.

Course code: MUK-193
Course type: E-learning course
Duration: 70 minutes
Language: English
Price: GBP 80,-

Course Goal: This course aims to provide an introduction to the decommissioning process and an overview of the regulations governing decommissioning on the United Kingdom Continental Shelf (UKCS).

 

Who is the course for?

All relevant personnel

 

Is there an assessment? 

Once you have completed the course, you will be asked a series of questions to check your knowledge and understanding. These are based on the learning objectives for the course and have a pass mark of 80%.

 

Learning Objectives:

LO1 Give an overview of the history of oil and gas production on the United Kingdom Continental Shelf (UKCS)

LO2 Explain why decommissioning activity is increasing on the UKCS

LO3 Describe what is meant by ‘decommissioning’

LO4 Explain the scope of decommissioning on the UKCS

LO5 Provide an overview of relevant decommissioning legislation and regulations

LO6 Explain the impact of the Brent Spar incident on decommissioning regulation

LO7 Provide an overview of the OSPAR Decision 98/3

LO8 Identify the different phases of the decommissioning lifecycle

LO9 Provide a basic overview of well plugging and abandonment 

LO10 Provide an overview of the different methods of decommissioning

LO11 Provide examples of decommissioning projects on the UKCS

LO12 Give examples of the types of hazards which may be encountered during decommissioning

Course code: MUK-178
Course type: E-learning course
Duration: 30 minutes
Language: English
Price: NOK 500,-

Who is this course for?

Personnel who work with pumps in the Oil & Gas industry.

 

Is previous experience required?

No previous experience is required to complete this course.

 

How will this course benefit me?

This course aims to provide an overview of the various types of pumps used in the Oil and Gas Industry.

 

How will this course benefit my company?

The course will benefit companies by ensuring that all personnel who work with pumps have an overview of each type and how they work.

 

What standards are referred to in this course?

No standards or regulations are referenced in this course.

 

Is there an assessment?

Once you have completed the course, you will be asked a series of questions to check your knowledge and understanding. These are based on the learning objectives for the course and have a pass mark of 80%.

Course code: MUK-183
Course type: E-learning course
Duration: 30 minutes
Language: English
Price: NOK 500,-

Course Goal: This course aims toprovide learners with an overview of industry best practice associated with pressure vessel inspection

 

Learning Objectives:

LO1 Define what is meant by a ‘pressure vessel’

LO2 Give examples of pressure vessels

LO3 Identify the factors that can cause pressure vessel incidents

LO4 Identify the hazards posed by pressure vessel failure

LO5 Explain the requirements for inspections to be carried out by a competent person

LO6 Explain the requirements for a written scheme of examination

LO7 Describe how to carry out internal and external pressure vessel inspection

LO8 Describe how to carry out pressure pipework inspection

LO9 Explain the importance of carrying out regular pressure testing

LO10 Describe the control measures that are required to limit the risk posed by pressure vessels

Course code: NOG-143-2
Course type: Classroom course
Duration: 1-3 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 7900,-
Kurset er utviklet i henhold til Norsk olje og gass plan for opplæring – kurs i fittings og small bore systemer.
Kurset skal gi deltageren grunnleggende kunnskap om oppbygging, virkemåte, montering, testing og vedlikehold av tubing-systemer med tilhørende fittings.
Kurset er en kombinasjon av teori og praksis og avsluttes med en nettbasert eksamen.
Kurskjøper oppfordres til å ta kontakt med aktuelt operatørselskap for å få informasjon om hvilke kurstilbydere det enkelte operatørselskap aksepterer.
 
Kursinnhold

Fittings
- Hovedtyper og deres virkemåte
- Problematikk: Sammenblanding av produsenter
- 1.gangs montering
- Gjenmontering
- Formontering
- Montasje verifisering
- Verktøy
 
Gjenger
- Gjengetyper og deres identifikasjon
- Fare for kaldsveising
- Gjengetabeller
- Gjengetetninger
- Krav til innskrudde gjenger i NPT-gjengeforbindelser
- Tetningsmåter
- Adaptere
 
Tubing
- Materialforståelse (galvaniske effekter). Henvisning til NORSOK M-001 og styrende dokumentasjon hos oppdragsgivere.
- Korrosjon
- Dimensjoner / veggtykkelse
- Merking / sertifisering
- Hvordan behandle tubing korrekt fra produksjon til ferdig montasje
- Forberedelser av tubing for montasje
- Råd knyttet til legging og bøying av tubing
- Bruk av ekspansjonssløyfer for å unngå utmatting
 
Høytrykk-fittings
- Hva menes med høytrykk
- Hvilke typer tubing-fitting (fabrikat) brukes typisk på norske anlegg for høytrykk
Course code: MUK-153
Course type: E-learning course
Duration: 15 minutes
Language: English
Price: NOK 500,-

Who is the course for?

Personnel requiring an awareness or understanding of of typical pressure relief systems.

 

Is previous experience required?

You do not need prior knowledge or experience to complete this course.

 

How will the course benefit me?

This course aims to provide learners with an overview of typical pressure relief systems found in the Oil and Gas Industry.

 

How will the course benefit my company?

By ensuring you are introduced to the role of of typical pressure relief systems in operations.

 

What standards are referenced in the course?

This course does not refer to specific legislation or standards but is written according to industry best practice.

 

Is there an assessment?

Once you have completed the course, you will be asked a series of questions to check your knowledge and understanding. These are based on the learning objectives for the course and have a pass mark of 80%.

Course code: MUK-067
Course type: E-learning course
Duration: 20 minutes
Language: English
Price: NOK 500,-

Who is this course for?

Trainee Oil and Gas Operations Technicians

 

Is previous experience required?

You do not need prior knowledge or experience to complete this course.

 

How will this course benefit me?

This course aims to provide an overview of fuel systems

 

How will this course benefit my company?

By ensuring you have an overview of fuel systems

 

What standards are referred to in this course?

This course does not refer to specific legislation or standards but is written according to industry best practice.

 

Is there an assessment?

Once you have completed the course, you will be asked a series of questions to check your knowledge and understanding. These are based on the learning objectives for the course and have a pass mark of 80%.

Course code: BVS-004
Course type: E-learning course
Duration: 4 hours
Language: English
Price: EUR 380,-

Presentation

This training course provides a general introduction to the corrosion process, the protective coating used to prevent corrosion, the coating process and coating inspection.

Objectives

On completion of the training, students will be able to:

Know the different types of corrosion and their causes.

Understand the corrosion phenomenon and the threat it represents to the structural integrity.

Know the protective coating systems used in shipbuilding.

Be familiar with the constituents, structure and curing prerequisites of the protective coating systems.

Understand the different phases of the coating process and the requirements for successful coating application.

Be familiar with coating inspection procedures and the requirements of the IMO PSPC.

Recognise the different forms of coating failure.

Program

Module 1 - Introduction to Corrosion and Protective Coatings

Corrosion definition

Causes of corrosion

Different forms of corrosion

Corrosion rate

Protective coating systems

Paint coating components

Types of coatings

Technical data sheets

Coating cure

Module 2 - Coating Process and Inspection

Coating process scheme

Surface preparation

Cleaning techniques

Surface preparation

Paint application

Coating durability requirements

Coating inspection

Coating system documentation

Coating inspector qualifications

Inspection procedures and plan

Coating defects

Certificate

On completion of the training program, the student will be awarded the following qualifications:

Certificate of Corrosion and Coating awarded by Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore.

The Certificate of Corrosion and Coating, issued by Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore, is obtained after completing the course and passing the qualification examination.

Course code: MUK-152
Course type: E-learning course
Duration: 15 Minutes
Language: English
Price: NOK 500,-

Who is the course for?

Personnel requiring an awareness or understanding of lubrication systems.

 

Is previous experience required?

You do not need prior knowledge or experience to complete this course.

 

How will the course benefit me?

This course aims to introduce learners to the role of lubrication systems in maintaining mechanical equipment.

 

How will the course benefit my company?

By ensuring you are introduced to the role of lubrication systems in maintaining mechanical equipment.

 

What standards are referenced in the course?

This course does not refer to specific legislation or standards but is written according to industry best practice.

 

Is there an assessment?

Once you have completed the course, you will be asked a series of questions to check your knowledge and understanding. These are based on the learning objectives for the course and have a pass mark of 80%.

Course code: MUK-177
Course type: E-learning course
Duration: 1 hour
Language: English
Price: NOK 1000,-

Who is this course for?

Personnel requiring awareness or understanding of subsea control systems.

 

Is previous experience required?

You do not need prior knowledge or experience to complete this course.

 

How will this course benefit me?

This course aims to provide an overview of subsea control systems and has the following sections:

Section 1: Evolution of Subsea Technology

Section 2: Subsea Completions Layout

Section 3: Subsea Control Systems

Section 4: Subsea Process Control

Section 5: Subsea Technology Development

 

How will this course benefit my company?

By ensuring you have an overview of industry best practice in relation to Subsea Control Systems.

 

What standards are referred to in this course?

This course does not refer to specific legislation or standards but is written according to industry best practice.

 

Is there an assessment?

Once you have completed the course, you will be asked a series of questions to check your knowledge and understanding. These are based on the learning objectives for the course and have a pass mark of 80%.

Course code: BVS-009
Course type: E-learning course
Duration: 1,5 hours
Language: English
Price: EUR 280,-

Presentation

This training course provides an overview of the different techniques employed for non-destructive tests (NDT) of materials and welding, their objectives and principles.

Objectives

On completion of the training, students will be able to:

Know the objectives and principles of the various non-destructive testing methods.

Differentiate NDT methods regarding application selection and physical principles.

Understand the evaluation process referred to the testing procedure.

Be familiar with the reliability of the various NDT methods.

Program

Definitions and terminology

Role of non-destructive testing

NDT methods

Systematisation of NDT methods

o Visual testing

o Penetrant testing

o Magnetic particles testing

o Radiographic testing

o Ultrasonic testing

Evaluation of NDT findings

Indications and flaws

Acceptance criteria

Reliability of NDT

Probability of detection

NDT operators certification

Certificate

On completion of the training program, the student will be awarded:

A Certificate of Introduction to NDT, issued by Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore.

The Certificate of Introduction to NDT is obtained after completion of the course and passing the online test.

Course code: BVS-005
Course type: E-learning course
Duration: 1 hour
Language: English
Price: EUR 200,-

Presentation 

This training course describes the inclining test and lightweight measurement procedures. Inclining test is a test performed on a ship to determine her stability, lightship weight and the coordinates of her centre of gravity. The test is applied to newly constructed ships greater than 24 metres in length, and to ships altered in ways that could affect stability.

Objectives 

On completion of the training, students will be able to: 

Get familiar with the stability of vessels at sea. 

Know the forces involved in the movement of ships. 

Know the types of inclination and equilibrium. 

Understand how and when to perform an inclining test or lightweight check. 

Know the precautions to be taken to perform or witness such tests

Program

Intact stability 

o Introduction to stability and trim 

o Transverse intact stability 

o Characteristics of GM 

o Free surface effect 

o Trim and stability booklet 

Inclining experiment 

o Test description 

o The general condition of the ship 

o Inclining weights 

o Pendulums 

o Means of communication 

o Documentation 

o Inclining test procedures 

o Acceptance and exemptions 

Lightweight measurement 

o Test description 

o Lightweight measurement procedures 

Precautions to be taken to perform or witness these tests

Certificate 

On completion of the training program, the student will be awarded the following qualifications:

o Certificate of Inclining Test and Lightweight Measurement awarded by Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore.

The Certificate of Inclining Test and Lightweight Measurement, issued by Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore, is obtained after completing the course and passing the qualification examination. 

Course code: MAE-003
Course type: Classroom course
Duration: 2 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 10485,-

Focus on production and processing. Upon completion of this course, participants should be able to give an account of the production process of oil and gas. They should be able to identify platform equipment, state the position, and, in principle, give an account of the workings of the production and process equipment involved.

 

Course Content 

Introduction:

What is produced?

- Liquids

- Gases

 

The production well:

The Christmas tree

 

The production process, main and auxiliary equipment

- Well head

- Production manifold

- Inlet separator/water separator

- De-gassing tanks

- Liquid separators

- Suction brushes

- Gas Brushes

- Compressors

- Coalescer

- Flare boom - Coolers/heat exchangers

- Pumps

- Filters

- Valves

 

The production process, main and auxiliary equipment, cont.:

- Measuring apparatus

- Water machines - electric boilers

- Gas treatment equipment

- Separators for gas/condensate

- Storage tanks and equipment

- Re-injection manifold

- Safety and surveillance systems

- Help systems

 

Production methods:

- Primary extraction

- Secondary extraction (gas/water injection)

 

Future production systems:

- Underwater/satellite system

 

The course can also be arranged internally and can be tailor-made for individual companies.

Course code: BVS-010
Course type: E-learning course
Duration: 1 hour
Language: English
Price: EUR 200,-

Presentation

This training course provides a general introduction to the Performance Standard for Protective Coatings (PSPC).

Objectives

On completion of the training, students will be able to:

Understand the main objectives of the IMO Performance Standard for Protective Coatings.

Know the Statutory and Classification requirements for new constructions.

Know the requirements for in-service maintenance, repair and re-coating.

Know the key Stakeholders and their roles.

Understand the contents of the Coating Technical File.

Program

Why was the performance standard needed?

Objectives of the PSPC

Key dates

Statutory and Class requirements

Primary surface preparation and shop priming

Steelwork and edge preparation

Surface preparation and shop primer removal

Coating

Erection

Key stakeholders

o Shipowners

o Shipbuilders

o Paint Manufacturers

o Classification Societies

Coating technical file

o Contents

o Review

o Maintenance and repair

Certificate

On completion of the training program, the student will be awarded:

A Certificate of Introduction to PSPC, issued by Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore.

The Certificate of Introduction to PSPC is obtained after completion of the course and passing the online test.

Hits per page