Oil and Gas
Back to the course catalogue

Sikringstrening for mannskap uten anviste sikringsplikter (STCW A-VI/6-1)

Course information

Target group:

Awareness

Description:

Piratvirksomhet og væpnet ran har i økende grad blitt en reell trussel for sjømenn om bord skip og flyttbare enheter. På bakgrunn av dette har det nå kommet krav om sikkerhetsopplæring for alle sjømenn om bord på skip eller flyttbare enheter som er gjeldende fra 1. januar 2014 (ifølge ISPS koden).

Opplæringen i Ship Security Awareness er godkjent av Sjøfartsdirektoratet og skjer i samarbeid mellom Mintra Trainingportal og kunde.

Selve opplæringen består av et e-læringskurs samt fullføring av elementer beskrevet i en sjekkliste som gjøres om bord. Godkjente instruktører hos kunden, skal kvittere for sjekklisten for student.

Når opplæringen er fullført utstedes et sertifikat av Sjøfartsdirektoratet.

Innhold i e-læringskurset:
- Sikringsbevissthet
- Internasjonal maritim sikringspolitikk
- Sikkerhetstiltak og prosedyrer om bord
- Sikkerhetstrusler
- Etter et angrep
- Avsluttende test

Ta kontakt med Mintra Trainingportal hvis du ønsker informasjon om hvordan opplæringen kan gjennomføres på en enklest mulig måte.

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.