Oil and Gas
Back to the course catalogue

Mekaniske koblinger (flenser og rørklammer)

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å introdusere temaet «Mekaniske koblinger».

 

Kursinnhold:
- Introduksjon til mekaniske koblinger
- Tiltrekking med momentnøkkel
- Tiltrekking med hydraulisk strekk/vri
- Kontroll og etterarbeid

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk.

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.