Oil and Gas
Back to the course catalogue

Etiske retningslinjer

Course information

Target group:

Alt personnel

Description:

Gjennom kurset Etiske retningslinjer blir du kjent med felles verdier for ansvarlig næringsliv og personlig adferd i et selskap. Du blir bevisst på ditt ansvar som ansatt og vårt felles ansvar for hverandre på arbeidsplassen. Du får lære om gjeldende lover som regulerer menneskerettigheter, likestilling, diskriminering og korrupsjon. Underveis i kurset får du ta stilling til en rekke relevante dilemmaer som berører seksuell trakassering, mobbing, diskriminering og korrupsjon. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

Other relevant courses