Oil and Gas
Back to the course catalogue

Krise- og passasjerhåndteringskurs

Course information

Target group:

Alle sjøfolk som er ansatt eller engasjert i en hvilken som helst stilling om bord på roro-passasjerskip og andre passasjerskip, og som er tildelt plikter i beredskaps- eller sikkerhetsfunksjon.

Description:

Etter gjennomført opplæring skal deltagerne ha kunnskaper og ferdigheter i å reagere og handle ved alarm, samt følge nødprosedyrer. Sikre effektiv evakuering av fartøyet og ivareta passasjerer og mannskap i en evakueringssituasjon.

Fagplanen er utarbeidet med tanke på å kjøre kurset om bord ("on board training") eller ved kurssenteret. Kursinnhold er i henhold til STCW-95, tabell A-V/2 og A-V/3.

Kursinnhold
- Organisere nødprosedyrer om bord
- Skipets konstruksjon med muligheter og begrensninger
- Beredskapsplaner og nødprosedyrer
- Optimalisere bruk av ressurser
- Ressursutnyttelse / øvelsemønstre
- Styre tiltakene i en nødsituasjon
- Organisasjon
- Ledelse
- Kommunikasjon
- Håndtering av passasjerer og annet personell i nødsituasjoner
- Bevissthet om allmenne reaksjonsmønstre
- Etablere og opprettholde effektiv kommunikasjon
- Betydningen av å etablere og opprettholde effektiv kommunikasjon
- Praktiske øvelser
- Gruppeoppgaver
- Veiledning og instruksjon under vanskelige forhold

Course classes Total hits: 0

View all
information icon
There are no available course dates for this course in the near future. Please contact Trainingportal, if you would like a quote on a in-house course or to receive information about when the course is set up again. Contact information, Trainingportal:
Telephone number: +47 24 15 55 55

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.