Oil and Gas
Back to the course catalogue

AT & SJA - Arbeidstillatelse og Sikker Jobbanalyse

Course information

Target group:

Defineres av hvert enkelt operatørselskap.

Description:

Kurset gir en grunnleggende innføring i bruk av arbeidstillatelser (AT) og sikker jobbanalyse (SJA). Det består av to hoveddeler, AT- Arbeidstillatelse og SJA - Sikker Jobbanalyse.

Kurset er bygget opp rundt retningslinjene 088 og 090, og er obligatorisk for alle som skal arbeide offshore på norsk sokkel.  


Pris for Offshore Norge’s medlemsbedrifter: 90,-


Kursinnhold

- Grunnleggende kunnskap om arbeidstillatelse og sikker jobb analyse
- Utfylling av skjemaene
- Beskrivelse av arbeidsprosesser

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

E-mail : support@trainingportal.no