Oil and Gas
Back to the course catalogue

Grunnleggende regelverksforståelse

Course information

Target group:

Målgruppen er alle ansatte i den del av norsk oljeindustri som er underlagt Petroleumstilsynets ansvarsområde

Description:

Innholdet i kurset skal tilfredsstille kravet om regelverkskompetanse ved å gi kjennskap til HMS-regelverkets struktur og innhold, og eksempler på praktisk bruk.

Kursinnhold:

• Om regelverket
• Oppbygning
• Lover
• Forskrifter
• Utvalgte tema
• Petroleumstilsynet
• Praktisk bruk av regelverket

Du bør være på nett så du kan bruke regelverket aktivt underveis, da vil du få mest utbytte av kurset.

For å få godkjent kurset må du svare riktig på 80% av spørsmålene. Testen blir tilgjengelig etter at kurset er gjennomført.

Mye av innholdet i kurset er hentet fra lovdata og hjemmesiden til Petroleumstilsynet.

Regelverket er fritt tilgjengelig på nett:

www.lovdata.no
www.ptil.no

Proactima tilbyr oppfølgingssamlinger innen boring/brønn, etterlevelse/kultur, utbyggingsprosjekter/modifikasjoner med mer på forespørsel. Kontakt learning@proactima.com

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.