Oil and Gas
Back to the course catalogue

Introduksjon til bruk og utnyttelse av lagertanker

Course information

Target group:

Lærling operatørtekniker / dekksbesetning

Description:

Hensikten med kurset er å gi en innføring i bruk av lagertanker.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- De mest brukte lagertanker og fartøy som brukes i olje- og gassindustrien
- Begrepet utnyttelse/«ullage»
- Flytende tank-tak
- Hjelpeutstyr for lagring i tank og fartøy
- Sikkerhetssystemer

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk.  

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.