Oil and Gas
Back to the course catalogue

Prosesskjemi

Course information

Target group:

Prosessteknikker og laboratoriepersonell

Description:

Hensikten med kurset er å gi en oversikt over ulike typer prosesskjemikalier, deres bruk og hvordan de fungerer.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Hva menes med kjemi
- Stoffenes byggesteiner
- Kjemiske reaksjoner
- Ulike typer kjemiske reaksjoner
- Bruken av prosesskjemi i olje- og gassindustrien
- Kalkavleiringer i et hydrokarbonprosessanlegg
- Hvordan virker avleiringsinhibitorer
- Ulike avleiringsinhibitorer i olje- og gassindustrien
- Emulsjoner
- Emulsjonsbrytere
- Separatorskum
- Antiskummemidler
- Bruk av polyelektrolytter
- Hvor dannes hydrater
- Metanolinjeksjon
- Frostvæskeinjeksjon
- Bruk av trietylenglykol
- Bruk av natriumhypokloritt
- Bruken av biocider
- Bruk av korrosjonsmiddel
- Fjerning av hydrogensulfid
- Potensiell risiko i forbindelse med bruk av kjemikalier
- Viktigheten av systematisk HMS- og risikovurdering
- Faktorene som påvirker eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen
- Hvordan identifisere potensielle farer knyttet til kjemikalier

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.