Oil and Gas
Back to the course catalogue

Legionella

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å forklare risiko knyttet til legionellabakterien og gi en oversikt over kompenserende tiltak som bør iverksettes for å begrense risikoen.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Helserisiko og implikasjoner som følge av legionellabakterier
- Faktorer som øker risiko for eksponering på arbeidsplassen
- Hvordan gjennomføre risikovurdering knyttet til legionellaeksponering
- Hvordan gjennomføre tiltak for å eliminere, redusere og styre risiko

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.