Oil and Gas
Back to the course catalogue

Blindinger, gassventilering og trykkavlastning

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å gi innføring i blinding, ventilasjon og trykkavlastning i olje- og gassindustrien.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Hva som menes med trykkavlastning
- Hva som menes med blinding
- Hva som menes med gassventilering
- Potensielle farer i forbindelse med trykkavlastning
- Kompenserende tiltak for å redusere risiko i forbindelse med trykkavlastning

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.