Oil and Gas
Back to the course catalogue

Trykkavlastningssystemer

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å gi en oversikt over typiske trykkavlastningssystemer som finnes innenfor olje- og gassindustrien.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Viktigheten av trykkavlastnings- og overtrykksbeskyttelsessystemer
- Eksempler på typiske årsaker til overtrykk
- Potensielle farer ved ineffektiv trykkavlastning
- Drift av typiske trykkavlastningssystemer

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.