Oil and Gas

Course catalogue

hits
15
Course code: MSE100
Course type: Classroom course
Duration: 32 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 13900,-
Course code: MSE1001
Course type: Classroom course
Duration: 16 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 9900,-
Course code: GWO-001
Course type: Classroom course
Duration: 4 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 1900,-

Upon completion of the Global Wind Organization (GWO) Basic Safety Training (BST), delegates will have awareness of the dangers that arise when working in the wind industry and how to control and reduce these dangers.

The course participants will gain the knowledge and skills to handle manual lifting properly and ensure their own safety with proper lifting in accordance with ergonomics.

The aim of this module is to encourage positive manual handling behavior and train delegates ability to perform manual handling tasks in a safe manner in the wind turbine industry / environment.

The course covers the requirements for training of personnel and refresher courses both onshore and offshore wind in accordance with:

 

- Global Wind Organization (GWO)

- Labor Inspection (Regulations)

 

Competence for "Manual handling" must be maintained in accordance with guideline in the GWO standard. It shall be conducted refresher training every 2 years.

Course code: NMA-003
Course type: Classroom course
Duration: 16 hours
Language: Norwegian and English
Price: From NOK 8877,-

Kurset inneholder obligatoriske minstekrav til repetisjon av redning, førstehjelp og brann. Kurset skal repeteres hvert 5. år.

 

Kurset følger Emneplan grunnleggende sikkerhetskurs oppdatering

- STCW tabell A-VI/1-1 Personlige redningsteknikker

- STCW tabell A-VI/1-2 Forebyggende brannvern og brannslokking

- STCW tabell A-VI/1-3 Grunnleggende førstehjelp

Course code: NMA-001
Course type: Classroom course
Duration: 5 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 16500,-

Only in Norwegian

Kurset gir deltakerne kompetanse til å:

- Overleve til sjøs i tilfeller der skipet må forlates (tabell VI/1-1)
- Minimalisere risikoen for brann og opprettholde beredskap for å håndtere nødsituasjoner som involverer brann. Bekjempe og slokke branner (tabell VI/1-2)
- Handle omgående ved kjennskap til en ulykke eller annen medisinsk nødsituasjon (tabell VI/1-3).
- Følge nødprosedyrer. Ta forholdsregler for å hindre forurensning av det marine miljøet. Følge trygge arbeidsrutiner. Forstå ordrer og bli forstått i relasjon til plikter om bord på skip. Bidra til gode menneskelige relasjoner om bord på skip (tabell VI/1-4)

 

Kursinnhold

Kurset inneholder obligatoriske minstekrav til grunnleggende sikkerhetsopplæring for alle sjøfolk i henhold til STCW konvensjonen og består av 4 deler:
- Personlige redningsteknikker (tabell A-VI/1-1)
- Forebyggende brannvern og brannslokking (tabell A-VI/1-2)
- Grunnleggende førstehjelp (tabell A-VI/1-3) 
- Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø (tabell A-VI/1-4)

Redningsfarkoster og MOB-båter, STCW A-VI/2-1 - Oppdatering

Course code: NMA-009
Course type: Classroom course
Duration: 1 day / 8 hours
Language: English, Norwegian
Price: Not set

Minstekrav til kompetanse for redningsfarkoster og mann-overbord-båter unntatt hurtiggående mann-overbord-båter. STCW tabell A-VI/2-1

Innhold:

 

Lede, sjøsette og betjene båt og utstyr. 

Organisere og lede evakuering fra skip ved hjelp av redningsfarkost. 

Klargjøre livbåten, organisere ombordstigning, låre og frigjøre båten, manøvrere og lede operasjonen av livbåten på vannet. 

Metoder for å starte og betjene motor med tilbehør på redningsfarkost sammen med bruk av farkostens brannslokkingsapparat.   

 

Metode for helikopterredning.

Course code: GWO-002
Course type: Classroom course
Duration: 16 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 7920,-

Upon completion of the Global Wind Organization (GWO) Basic Safety Training (BST), delegates will have awareness of the dangers that arise when working in the wind industry and how to control and reduce these dangers.

 

The course covers the requirements for training of personnel and refresher courses both onshore and offshore wind in accordance with:

 

- Global Wind Organization (GWO)

- Labor Inspection (Regulations)

 

Competence for "Working at heights" must be maintained in accordance with. guideline in the GWO standard. It shall be conducted refresher training every 2 years.

Course code: GWO-007
Course type: Classroom course
Duration: 8 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 6990,-

Hensikt: Grunnleggende overlevelsestrening for offshore vindindustri. 

Ved gjennomføring av Global Wind Organization (GWO) Basic Safety Training (BST) vil delegatene ha en bevissthet om farene som oppstår når de arbeider i vind-industrien og hvordan man kontrollerer og reduserer disse farene.

Kursdeltakerne vil få (repetert) kunnskap og ferdigheter til å anerkjenne fordeler og begrensninger knyttet til livreddende utstyr og PVU samt korrekt bruk av dette i forbindelse med offshore vind. 

Hensikten med kurset er å gi deltakerne kunnskaper/oppfriskning om livreddende utstyr, GMDSS og SAR utstyr, hvordan en kollektivt kan øke sjansen til overlevelse i en nødsituasjon, hvordan entre og forlate vindturbiner, samt evakuering i nødsituasjoner. 

Kurset dekker krav til opplæring av personell og repetisjonskurs både land- og havvind iht:

- Global Wind Organization (GWO)

- Arbeidstilsynet (Forskrifter)


Kompetanse for «Sea Survival» skal vedlikeholdes iht. retningslinje i GWO standarden. Det skal gjennomføres repetisjonskurs hvert 2. år.


This course is only available in Norwegian.

Redningsfarkoster og MOB-båter, STCW A-VI/2-1

Course code: NMA-016
Course type: Classroom course
Duration: 4 days / 32 hours
Language: English, Norwegian
Price: Not set

Når kurset er fullført, skal deltakerene være i stand til å klargjøre livbåten, organisere ombordstigning, låre og frigjøre båten, manøvrere og lede operasjonen av livbåten på vannet. 

Regelverk / ansvarsforhold 

Utsetning- systemer for skip og rigg 

Nødkommunikasjon og aktuelt utstyr 

Utstyr i båt og flåte 

Livreddende førstehjelp 

Prosedyrer / alarminstruks 

Kommandoforhold / samarbeid 

Personlig vern og utstyr 

Praktisk øvelse under aktuelle båttype 

Opphold i båt 

Berge opp folk fra sjøen 

Snu en kantret redningsflåte iført redningsvest

Førstehjelp

Oppgradering fra Norsk Olje og Gass til IMO50 (STCW A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4)

Course code: NMA-022
Course type: Classroom course
Duration: 3 days
Language: English, Norwegian
Price: Not set

Oppgradering fra Norsk Olje og Gass til IMO50 for personell som innehar Grunnleggende sikkerhetskurs for Norsk Olje og Gass (Offshore).

Kurset oppgrader personell med Grunnleggende sikkerhetskurs for Norsk Olje og Gass (Offshore) til STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk. Kurset inneholder brannvern, røykdykking, brannslokking, sjøredning, grunnleggende førstehjelp og personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø. Kurset er godkjent etter IMO regelverket og gjelder hele verden.

Course code: NMA-004
Course type: Classroom course
Duration: 3 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 10700,-

Only in Norwegian

Kurset dokumenterer at skipsoffiserer (dekk og maskin) har gjennomført godkjent oppdateringskurs (IMO80) minst hvert femte år.

Deltakerne skal etter endt kurs kunne

- Ta kommandoen over en redningsfarkost eller mann-overbord-båt under og etter utsetting (Tabell VI/2-1) 
- Lede brannslokningsoperasjoner om bord på skip (Tabell VI/3) 
- Gi førstehjelp omgående i tilfelle av ulykke eller sykdom om bord (Tabell VI/4-1) 
- Gi medisinsk behandling av syke og skadde mens de er om bord. Delta i samordnede opplegg for medisinsk bistand til skip (Tabell VI/4-2)

 

Kursinnhold
- Medisinsk førstehjelp for maskinoffiserer
- Medisinsk behandling for dekksoffiserer
- Ledelse av brannslokking
- Bruk av redningsfarkoster

Praktiske øvelser

- Dag 1: Medisinsk behandling for dekksoffiserer

- Dag 1: Medisinsk førstehjelp for maskinoffiserer
- Dag 2: Brannledelsesteori, brannøvelser og røykdykking med pressluftapparater
- Dag 3: Redningsteori og mønstring og redningsøvelser med redningsfarkoster

Course code: GWO-005
Course type: Classroom course
Duration: 8 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 3950,-

Basic first aid for the wind industry.

Upon completion of the Global Wind Organization (GWO) Basic Safety Training (BST), delegates will have awareness of the dangers that arise when working in the wind industry and how to control and reduce these dangers.

The course covers the requirements for training of personnel and refresher courses both onshore and offshore wind in accordance with:

 

- Global Wind Organization (GWO)

 - Labor Inspection (Regulations)

 

Competence for "First Aid" must be maintained in accordance with. guideline in the GWO standard. It shall be conducted refresher training every 2 years.

 

Norwegian only

Course code: NMA-006
Course type: Classroom course
Duration: 2 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 4800,-

Only in Norwegian

Etter gjennomført opplæring skal deltagerne ha kunnskaper og ferdigheter i å reagere og handle ved alarm, samt følge nødprosedyrer. Sikre effektiv evakuering av fartøyet og ivareta passasjerer og mannskap i en evakueringssituasjon.

Kursinnhold er i henhold til STCW-95, tabell A-V/2 og A-V/3.

Kursinnhold
- Organisere nødprosedyrer om bord 
- Skipets konstruksjon med muligheter og begrensninger 
- Beredskapsplaner og nødprosedyrer 
- Optimalisere bruk av ressurser 
- Ressursutnyttelse / øvelsemønstre 
- Styre tiltakene i en nødsituasjon 
- Organisasjon 
- Ledelse 
- Kommunikasjon 
- Håndtering av passasjerer og annet personell i nødsituasjoner 
- Bevissthet om allmenne reaksjonsmønstre 
- Etablere og opprettholde effektiv kommunikasjon 
- Betydningen av å etablere og opprettholde effektiv kommunikasjon 
- Praktiske øvelser 
- Gruppeoppgaver 
- Veiledning og instruksjon under vanskelige forhold

Course code: GWO-004
Course type: Classroom course
Duration: 4 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 2250,-

Basic Fire Awareness for the wind industry.

Upon completion of the Global Wind Organization (GWO) Basic Safety Training (BST), delegates will have awareness of the dangers that arise when working in the wind industry and how to control and reduce these dangers.

The course covers the requirements for training of personnel and refresher courses both onshore and offshore wind in accordance with:

 

- Global Wind Organization (GWO)

- Labor Inspection (Regulations)

 

Competence for "Fire Awareness" must be maintained in accordance with. guideline in the GWO standard. It shall be conducted refresher training every 2 years.

Norwegian only

Course code: NMA-007
Course type: Classroom course
Duration: 2 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 6600,-

This course is available in Norwegian only.

Kurs for personell som skal tjenestegjøre som SSO om bord på skip eller flyttbare innrettninger. Etter 1/7-09 må personell inneha "Certificate of proficiency". Dette er et sertifikat som utstedes etter gjennomført og bestått kurs. ISPS er IMOs internasjonale kode for sikkerhet og terrorberedskap på skip og i havneterminaler. 

Hits per page