Oil and Gas
Back to the course catalogue

Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk (IMO50) - repetisjon

Course information

Target group:

Alle som mønstrer om bord på båt eller fartøy må repetere sitt grunnleggende sikkerhetskurs innenfor en tidsramme på 5 år.

Description:

Kurset inneholder obligatoriske minstekrav til repetisjon av redning, førstehjelp og brann. Kurset skal repeteres hvert 5. år.

 

Kurset følger Emneplan grunnleggende sikkerhetskurs oppdatering

- STCW tabell A-VI/1-1 Personlige redningsteknikker

- STCW tabell A-VI/1-2 Forebyggende brannvern og brannslokking

- STCW tabell A-VI/1-3 Grunnleggende førstehjelp

Course classes Total hits: 0

View all
information icon
There are no available course dates for this course in the near future. Please contact Trainingportal, if you would like a quote on a in-house course or to receive information about when the course is set up again. Contact information, Trainingportal:
Telephone number: +47 24 15 55 55

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

E-mail : support@trainingportal.no