Oil and Gas
Back to the course catalogue

Oljeholdige utslipp til sjø

Course information

Target group:

Alt relevant offshorepersonell

Description:

Hensikten med kurset er å øke bevisstheten rundt de mulige miljøkonsekvensene forbundet med oljeholdige utslipp til sjø, samt lovgivning og kontrolltiltak som er på plass for å begrense disse konsekvensene.

  

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Kjenne til ulike typer oljeholdige utslipp til sjø
- Vite at produsert vann er den viktigste kilden til oljeholdige utslipp
- Forklare forskjellen mellom planlagte og ikke planlagte utslipp
- Forklare hva som menes med produsert vann og beskrive hvordan å minimere det
- Kjenne til de miljømessige konsekvensene knyttet til oljeholdige utslipp
- Beskrive myndighetskrav knyttet til oljeholdige utslipp
- Gi eksempler på hva du kan gjøre for å minimere miljøskader fra slike utslipp

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk.  

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.