Oil and Gas
Back to the course catalogue

HMS Avfallshåndtering

Course information

Target group:

Alt personell offshore og på land.

Description:

For å kunne håndtere avfall på riktig måte, er det viktig at alle ansatte kjenner til de lover og forskrifter som gjelder på dette området. Avfallshåndtering er vårt felles ansvar!

Spørsmål: Hvilke systemer har ditt selskap med tanke på rapportering? Hvordan håndterer din bedrift lavradioaktivt avfall?

 

Kursinnhold

- Introduksjon
- Krav og ansvar
- Avfallsforebygging
- Avfallsbehandling
- Miljøstyring

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

Other relevant courses