Oil and Gas
Back to the course catalogue

Trykktesting 2 dags kurs – norsk versjon

Course information

Target group:

Personell som benytter trykktesting i arbeidssammenheng.

Description:

Hensikten med innføringskurs i trykktesting er å gi den enkelte kursdeltager de grunnleggende kunnskaper om forberedelser, planlegging, utførelse og dokumentering av trykktesting som disiplin.

 Fokus på HMS og riktig valg av utstyr er avgjørende for å unngå ulykker og tap av verdier. Opplæring vil bli gjort etter spesifikke standarder. Kurset vil inneholde en teoridel, praksisdel og eksamen.

 Kursinnhold

Teoretisk del

- Ulike metoder for trykktesting

- Utførelse av trykktesting

- Jobbpakker og tegninger

- HMS - Utstyr for trykktesting

- Trykk og temperatur teori

- Innføring i fittings og gjengetyper

- Pakninger og bolter

- Flenser

- Ventiler

- Standarder

 Praktisk del

Den simulerte praksistesten vil bli utført på en treningsjigg, under oppsyn av instruktør. Det vil bli gjennomgått arbeidspakker for utførelse tilnærmet arbeidspakker som vil foreligge ute i felt.

Praktiske opplysninger:

Oppmøte adresse kurs; IKM Kurs og kompetansesenter, Ljosheimvegen 16, N-4051 Sola

Tidspunkt
Kurset starter kl. 08.30, og avsluttes ca. kl. 15.00 Vi presisere at folk må være på tiden

Avbestilling
Ved avbestilling senere en syv dager før kursstart, belastes Kunden med full pris. En kunde kan endre på hvem som deltar på kurset til en dag før kursstart uten at kursavgiften økes.Ved sykdomsfrafall må gyldig legeerklæring fremvises for at kursavgiften skal bortfalle.Vi tar forbehold om avlysning av kurs ved sykdom, for få påmeldte eller force majeure.

Tekniske forespørsler angående kurssenteret:

Har du spørsmål utover det som ligger tilgjengelig på  http://www.trainingportal.no  så vennligst ta kontakt på mail: kurs.ikmtesting@IKM.no eller ring 453 91 190, Frank Ravndal

Course classes Total hits: 2

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
IKM Testing AS 20 2021-05-17 2021-05-19 08:30 2021-05-20 15:30 IKM Testing Kurssenter Full NOK 6400,-
IKM Testing AS 23 2021-06-03 2021-06-07 08:30 2021-06-08 15:30 IKM Testing Kurssenter 3 NOK 6400,-
Total hits: 2

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.