Oil and Gas
Back to the course catalogue

Vanninjeksjon

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å øke kunnskaper om temaet «Vanninjeksjon».

 

Kursinnhold:
- Introduksjon til vanninjeksjon
- Reservoarer og bergarter
- Økt produksjon
- Urenheter injisert vann
- Behandling av vann
- Vanninjeksjonssystemer
- Overvåkning av vannkvalitet
- Brønndesign og konstruksjon
- Operasjon av vanninjeksjonssystemet

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.