Oil and Gas
Back to the course catalogue

Utvinning av olje og gass

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å øke kunnskaper om temaet «Utvinning av olje og gass».

 

Kursinnhold:
- Introduksjon til olje og gass
- Prinsipper og metoder for utvinning av olje og gass
- Boring
- Komplettering av brønn
- Brønnhoder og ventiltrær
- Økt væskestrøm fra brønn
- Simuleringer og økt oljeutvinning

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.