Oil and Gas
Back to the course catalogue

ECDIS

Course information

Target group:

Skipsoffiserer, ruteplanleggere, loser som bruker ECDIS.

Description:

Only in Norwegian

ECDIS er et pc-basert navigasjonsverktøy som kan brukes som et alternativ til tradisjonelle papirkart, såkalt papirløs navigasjon.

ECDIS og elektroniske kart (ENC) er en total forandring fra å navigere med tradisjonelle papirkart, med mange fordeler og nye muligheter. Brukt på riktig måte kan ECDIS være med på å sikre og effektivisere dagens ”moderne” navigasjon. På den annen side så er det mange nye utfordringer. Manglende kunnskap om ECDIS og om kompleksiteten i elektroniske kart (ENC) vil være en risikofaktor.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og forståelse av ECDIS og elektroniske kart (ENC). Kurset har ikke som mål å lære bort grunnleggende navigasjon, men hvordan man bruker ECDIS til sikker navigering.

ECDIS kurset er i henhold til IMO-modell kurs 1.27 (2012 EDITION), og STCW Chapter II, Section A-II/1 and Table A-II/1, Table A-II/2 og Table A-II/3.


Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne:

- kunne bruke ECDIS på det samme trygge og effektive nivå som ved bruk av konvensjonelle papirkart
- ha kunnskap om muligheter og begrensninger med ECDIS
- kunne vurdere all relevant informasjon og kunne gjøre riktige tiltak i tilfelle en feil
- være kompetent og ha fått en god forståelse av elektroniske kart (ENC)
- kjenne operasjonelle prosedyrer
- kjenne til prosedyrer for elektroniske kart (oppdatering, bestilling, permits etc.)

 

Kursinnhold

Kurset er jevnt fordelt mellom teori og praktiske oppgaver på ECDIS med egen brosimulator. 

- Regler og forskrifter 

- ENC 

- Sensorer 

- Ruteplanlegging og monitorering 

- Alarmer 

- Dokumentasjon / back-up 

- Kartoppdatering 

- GNSS 

- Safety settings

Course classes Total hits: 0

View all
information icon
There are no available course dates for this course in the near future. Please contact Trainingportal, if you would like a quote on a in-house course or to receive information about when the course is set up again. Contact information, Trainingportal:
Telephone number: +47 24 15 55 55

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

E-mail : support@trainingportal.no