Oil and Gas
Back to the course catalogue

Alarmreaksjonslag

Course information

Target group:

Personell med ARL funksjon eller tilsvarende førsteinnsatsrolle.

Description:

Kurset gir kursdeltakerne kunnskap om ARL's funksjon og rolle, effektiv kommunikasjon, innholdet i situasjonsrapporter og observasjonsteknikker. Deltakerne lærer også hvordan man slokker mindre branntilløp, samt å utføre livreddende førstehjelp.

Kurset er i hovedsak basert på praktiske øvelser i slukking av brann, bruk av utstyr, slukkemetoder og førstehjelp.

 

Kursinnhold

Brann:
- Funksjon og rolle
- Observasjonsteknikk
- Kommunikasjon
- Situasjonsrapport
- Slokking av branntilløp med håndslokkemateriell
- Barrierer (tekniske, menneskelige og organisatoriske)

 

Førstehjelp:
- Sirkulasjon / blødninger
- Hjerte- og lungeredning
- Brannskader
- Stans av blødninger
- Hode-, nakke- og ryggskader
- Transport av skadde
- Førstehjelp, nye momenter

 

Etter endt undervisning skal kursdeltakerne:
- Kjenne til ARL's funksjon og rolle
- Kunne etablere effektiv kommunikasjon
- Kjenne til innholdet i en situasjonsrapport
- Effektivt kunne slokke et mindre branntilløp med en håndslokkemateriell
- Kjenne til observasjonsteknikker
- Kunne utføre livreddende førstehjelp

Course classes Total hits: 0

View all
information icon
There are no available course dates for this course in the near future. Please contact Trainingportal, if you would like a quote on a in-house course or to receive information about when the course is set up again. Contact information, Trainingportal:
Telephone number: +47 24 15 55 55

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.